• Zajęcia otwarte dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w klasie II a

     • Dnia 16 marca 2021 roku w klasie II a odbyła się lekcja otwarta na którą zaproszono Panią Dyrektor i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Tematem zajęć była budowa rośliny  i kielicha kwiatu, a także zakładanie klasowej hodowli. Cel zajęć:

      • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania pierwszych wiosennych kwiatów,
      • poznanie budowy rośliny cebulkowej i kielicha kwiatu,
      • wdrażanie do systematycznego dbania i pielęgnowania roślin.

      Podczas zajęć dzieci zostały zapoznane z prezentacją multimedialną na której umieszczone zostały zdjęcia pierwszych, wiosennych kwiatów. Po obejrzeniu prezentacji dopasowywali nazwy kwiatów do ilustracji i żywych roślin. Zapoznali się również z budową rośliny cebulkowej oraz kielicha kwiatu. Dowiedziały się, jak wygląda cykl rozwoju tulipana i co jest potrzebne roślinom do życia. W kolejnej części zajęć bawiliśmy się w małych ogrodników i dzieci posadziły w doniczkach z ziemią cebulki frezji. Tak powstała nasza klasowa hodowla roślin. Cebulki zostały podlane i postawione w nasłonecznionym miejscu. Teraz codziennie będziemy o nie dbać i czekać na efekty naszej pracy.

      Ewelina Łapacz

     • Jak pomóc ptakom osiadłym w mieście?

     • Odpowiedź na to pytanie poznali członkowie grupy projektowej „Azyl Braci Skrzydlatych” podczas spotkania z pracownikiem Nadleśnictwa Krzyż – p. Aliną Chabowską, które miało miejsce 10 marca br. Ptaki żyjące w miastach niejednokrotnie nie mają łatwego życia – rozwój przemysłu, skażone powietrze, niszczenie siedlisk – to tylko niektóre zagrożenia, które czyhają na ptaki w miastach. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu na temat poprawy warunków bytowania ptaków w naszym mieście. W pierwszej części wykładu pani Alina przedstawiła gatunki ptaków żyjących w miastach, opowiedziała o ich zwyczajach oraz sposobach dokarmiania i przygotowywania dla nich poideł. Członkowie grupy projektowej zostali zapoznani również z rodzajami oraz zasadami wieszania budek lęgowych. Bardzo ważną częścią spotkania było także przedstawienie krzewów, które są najlepszym miejscem gniazdowania i dają pożywienie ptakom. Spotkanie to wzbogaciło członków grupy projektowej o wiedzę niezbędną do realizacji założonych w projekcie zadań. W przyszłości z powodzeniem będą dbać o poprawę warunków bytowania krzyskiego ptactwa.

     • Drodzy Czytelnicy!

     • Na półki  biblioteki szkolnej trafiły nowe tytuły książkowe. Zachęcamy do wypożyczeń najmłodszych uczniów.

     • IV edycja ogólnopolskiego projektu „Tradycyjny sad”

     • „Tradycyjny sad” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, którego głównym celem jest promocja wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Udział w projekcie to szansa na ocalenie przed zapomnieniem starych odmian i tym samym zachowanie różnorodności biologicznej Polski.

      Uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wielkopolskim postanowiły już po raz trzeci wziąć udział w tym projekcie. W tegorocznej edycji projektu uczestnicy zajmować się będą tradycyjnymi odmianami czereśni. Stworzenie planu sadu, dobór odpowiednich gatunków czereśni oraz roślin towarzyszących to nadrzędne cele pierwszego etapu konkursu.

      Tegoroczna grupa projektowa pod nazwą „Czereśnianki”składa się z 5 uczennic klasy 2pLO. Każda z uczestniczek projektu ma przydzielone zadanie, nad którym sprawuje pieczę:

      Martyna Musiał – liderka zespołu, kontroluje postepy grupy i stopień wykonywanych przez nią zadań, jest również odpowiedzialna za promocję projektu w środowisku szkolnym oraz lokalnym

      Katarzyna Nawrot – odpowiedzialna jest za pisanie raportów po każdym zrealizowanym zadaniu,

      Julia Zenkowska – zajmuje się oprawą graficzną projektu, tworzy niezbędne rysunki, prezentacje, ulotki promujące projekt oraz dba o estetyczne prowadzenie księgi sadu

      Maria Wiśniewska -  zadaniem Marty jest koordynowanie działań związanych z pielęgnacją posadzonych drzew, a także gromadzenie niezbędnych  informacji na temat starych odmian czereśni

      Julia Wojtkowiak –  to  projektowy fotograf, będzie uwieczniać działania grupy na zdjęciach, Julka odpowiada również za projekt sadu

      Wszystkie uczestniczki będą doglądać i opiekować się posadzonymi drzewkami. 

      Zadania, które zostały już zrealizowane przez grupę projektową to: utworzenie nazwy zespołu, przeprowadzenie przez opiekuna grupy zajęć na temat dawnych odmian drzew owocowych, konsultacje z doświadczonym sadownikiem, wybór terenu pod sad, stworzenie planu sadu oraz przygotowanie kosztorysu. Za każde wykonane zadanie zostaną nam przyznane punkty, a uzbieranie odpowiedniej ilości punktów zagwarantuje nam otrzymanie grantu na zakup sadzonek drzewek i realizację dalszych zadań. Mamy nadzieję, że uda nam się z powodzeniem zakończyć pierwszy etap konkursu, ponieważ udział w projekcie „Tradycyjny sad” daje nam dużo satysfakcji oraz poczucia, że robimy coś pożytecznego dla siebie i otaczającej nas przyrody.

      Katarzyna Nawrot

     • Projekt ekologiczny „Azyl Braci Skrzydlatych”

     • Od 1 marca br. nasza szkoła podjęła działania w ramach projektu “Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naszym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej wspólnoty lokalnej, popularyzacja encykliki papieża Franciszka “Laudato si’ - w trosce o wspólny dom” oraz ochrona bioróżnorodności przez utworzenie miejsc przyjaznych ptakom i owadom zapylającym. Na terenie parku szkolnego przy ul. Sienkiewicza zasadzimy rośliny lubiane przez ptaki i zawiesimy dla nich budki lęgowe. Przed budynkiem przy ul. Wojska Polskiego pojawią się domki dla owadów, grządka łąkowa, kwiaty i zioła preferowane przez pszczoły, motyle i inne owady zapylające. Będzie to, zgodnie z nazwą naszego projektu, Azyl Braci Skrzydlatych. Ponadto na stronie internetowej szkoły  można pobrać encyklikę, aby móc zapoznać się z jej treścią.

      Encyklika.pdf

     • Pasjonaci historii

     • Pasjonaci historii z klas 6e, 6f i 6g poznają dzieje Powstania Wielkopolskiego w naszym powiecie

      W styczniu i lutym br. na zajęciach koła historycznego uczniowie z klasy 6e, 6f i 6g poznawali historię walk swoich pradziadków i prababć o przywrócenie do Odrodzonej Polski Ziemi Wielkopolskiej. Poszukiwali, pod kierunkiem nauczycielki historii, śladów walk toczonych w całej Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. Oglądali także filmy archiwalne z lat 1918 – 1919.

      Bardzo interesujący i inspirujący do kolejnych poszukiwań historycznych był fabularyzowany film dokumentalny „Powstanie Wielkopolskie. Czarnków odzyskany”, opowiadający historię dwóch kuzynów – Włodzimierza Raczyńskiego i Zdzisława Orłowskiego- których zaangażowanie i walka doprowadziły do włączenia dużej części dzisiejszego powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego do II Rzeczpospolitej. Po cyklu zajęć powstały plakaty przedstawiające sylwetkę podpułkownika Zdzisława Orłowskiego – bohatera, który walczył, pracował i spoczął po śmierci w Ziemi Czarnkowskiej. Jego grób znajduje się w Lubaszu, tamtejsza szkoła podstawowa nosi Jego imię, a w kilku miejscowościach naszego powiatu znajdują się także ulice Jego imienia.

     • Finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego im. K. K. Baczyńskiego

     • link do relacji na Stacji Krzyż - https://fb.watch/49XQMzWlDy/

       22 stycznia 2021 roku Krzysztof Kamil Baczyński obchodziłby setne urodziny. Nie było mu niestety dane dożyć tak sędziwego wieki. Ten wybitny poeta zginął w walce o Niepodległość, gdy miał zaledwie 23 lata. Pozostawił jednak po sobie słowa, które poruszają do dziś.

      W związku z przypadającą rocznicą urodzin oraz faktem wybrania Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jednym z Patronów Roku 2021 zorganizowaliśmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących konkurs recytatorski jemu poświęcony.

      Cieszy niezmiernie spore zainteresowanie oraz wysoki poziom recytacji. Do finału konkursu zakwalifikowało się 10 uczestników. Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

      Kategoria Szkoła Podstawowa:

      I miejsce - Zuzanna Sikora

      II miejsce - Maksymilian Jagiełło

      III miejsce - Nikola Gapska

      Wyróżnienia: Maria Banachowicz, Wojciech Lemieszka, Marta Wiśniewska

      Kategoria Liceum Ogólnokształcące:

      I miejsce - Katarzyna Klocek

      II miejsce - Julita Węska

      III miejsce - Igor Komarnicki

      Wyróżnienie - Maria Wiśniewska

      Wszystkie osoby biorące udział w finale otrzymały dyplom oraz nagrody, których fundatorami byli: Szkolna Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim oraz  Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

       Tomasz Molenda

     • Spotkanie z przedstawicielem PRGOK

     • Klasa 3a jako klasa patronacka Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 9 marca 2021 r. spotkała się z przedstawicielem związku, panią Dorotą Bonzel. W czasie spotkania uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie zasady segregacji śmieci, co należy robić, żeby było mniej odpadów oraz jak dbać o środowisko.

      Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat segregacji odpadów. Świadczy to o tym, że w ich domach segreguje się odpady. Dzięki temu śmieci mogą być poddawane recyklingowi i zyskać drugie życie, tym samym chronić nasze środowisko.

      W czasie spotkania przestrzegano zasad reżimu sanitarnego.

     • ,,Książki  czytajcie świat poznawajcie”

     • Jednym z planowanych działań w ramach realizacji innowacji pedagogicznej ,,Książki  czytajcie świat poznawajcie” było zorganizowanie konkursu pięknego czytania. Dnia 2 marca 2021 r. odbył się konkurs ,,Czytać książki fajnie jest, ten kto czyta jest the best”. Celem konkursu była promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą, prezentacja własnych umiejętności, porównywanie ich z umiejętnościami innych oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania. 

      W konkursie wzięli udział uczniowie klas 2a oraz 2d. Uczestnicy konkursu otrzymali (w trakcie konkursu) do przeczytania fragment opowiadania. Podczas czytania ocenie podlegały: płynność i bezbłędność czytania, dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu. Reprezentanci klas świetnie pokazali swoje umiejętności. Z przyjemnością słuchało się fragmentów opowiadania. Jury, po ciężkich naradach nagrodziło najlepszych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. 

      Agata Zielińska,   Ewelina Łapacz 

     • Święto liczby π

     • 14 marca to nieformalne święto liczby π. W anglosaskich krajach istnieje nawet tradycja przygotowywania tego dnia „Pi pie”, czyli ciasta Pi. Przygotowywane są wtedy spotkania, na których prowadzi się dyskusję na temat tej magicznej liczby. Pierwszy raz „Dzień Liczby Pi” zorganizowano w roku 1988 w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. Inicjatorem wydarzenia był Larry Shaw. W roku 2009 Izba Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych przegłosowała uchwałę, która już oficjalnie wprowadziło nowe święto, czyli „Dzień liczby Pi”. Obchody tego dnia mają na celu popularyzację matematyki jako naukowej dziedziny. Również w Polsce z roku na rok „Dzień liczby Pi” staje się coraz bardziej popularny.

      Tę i inne ciekawostki o liczbie π można znaleźć na stronie

      https://fajnepodroze.pl/liczba-pi-ciekawostki/

      Zachęcamy do obchodów święta liczby π. Zaplanujcie obchody tego dnia w gronie rodzinnym  - a następnie prześlijcie  zdjęcie dokumentujące obchody święta na adres mat.lo.zsokrzyz@gmail.com - autorzy zdjęć otrzymają plus za aktywność z matematyki, a najciekawsze prace zostaną opublikowane i nagrodzone okolicznościowym dyplomem, jak również zakładką do książki.

      Zespół nauczycieli matematyki

     • Uwaga!

     • Komitet organizacyjny konkursu
      Kangur Matematyczny na wniosek organizatorów regionalnych przesuwa termin konkursu na 22 kwietnia 2021 r. na godz. 9:00

     • Przedstawienie teatralne pt. „Daszeńka”

     •  

      Dnia 26.02.2021 r. dzieci z klas I-III miały przyjemność oglądać „Daszeńkę” - przedstawienie teatralne online, prosto z desek radomskiego Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego. „Daszeńka” jest spektaklem radosnym, dynamicznym, ciepłym i mądrym skierowanym do widzów w każdym wieku.          

      Które dziecko nie marzy o tym, aby mieć pieska? Spektakl, nawiązując do tego dziecięcego marzenia opowiada o psim dzieciństwie i dorastaniu. Jego bohaterka, urocza foksterierka Daszeńka, z pasją gania za własnym ogonem, jest smakoszem mleka, się wszystkiemu. Jest to zabawna historia o uczeniu się świata, poznawaniu reguł i zdobywaniu doświadczenia, ale także o odpowiedzialności, jaka wiąże się z posiadaniem zwierzątka. To pięknie opowiedziana historia, która uczy i bawi.

      Dużym walorem spektaklu jest jego strona plastyczna i muzyczna. Kolorowe, lecz proste dekoracje i kostiumy stanowią świetne tło dla efektownych lalek psów. Muzyka oraz dynamiczna gra aktorek nadają przedstawieniu szczególnej ekspresji.

      Spektakl bardzo podobał się wszystkim dzieciom. Przeżyli cudowną przygodę z bohaterami, pełną zabawnych sytuacji i wzruszeń.

     • Projekt edukacyjny „Akademia Zdrowia i Urody”

     • Szkoła to nie tylko nauka. Szkoła to także środowisko, w którym uczniowie mogą wykraczać poza ramy podstawy programowej i rozwijać swoje pasje, realizować marzenia i dążyć do upragnionego celu. Zdrowy styl życia oraz dbałość o swój wizerunek stały się w ostatnim czasie nie tylko modne, lecz również stanowią ważny element życia wielu z nas.

      Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów, zdecydowaliśmy się wziąć udział w projekcie edukacyjnym „Akademia Zdrowia i Urody”, której organizatorem jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

      Ideą projektu jest propagowanie wśród młodzieży prozdrowotnych nawyków związanych ze stylem życia, szczególnie w zakresie dbania o ciało oraz racjonalnego odżywiania.

      W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach i warsztatach online, podczas których poznają tajniki kosmetologii, chemii kosmetycznej, dietetyki oraz chemii żywności.

      Pierwsze wykłady nasi licealiści mają już za sobą. „Wiemy, co jemy” to wykład poświęcony potrzebie stosowania zbilansowanej i bogatej w składniki odżywcze diety. Podczas wykładu zostały obalone mity związane z tzw. „dietami – cud”, które niekorzystnie wpływają na organizm człowieka.

      Nasze licealistki wysoko oceniły również wykład z dziedziny kosmetologii pt. „Najczęstsze choroby skóry. Trądzik młodzieńczy”. Podczas zajęć przedstawiono charakterystykę poszczególnych typów cer, z dużym naciskiem na skórę tłustą – najbardziej problematyczną. Prowadząca zajęcia – doświadczona pani kosmetolog – zwracała uwagę na dobór odpowiednich kosmetyków do cery trądzikowej, jej pielęgnację oraz skuteczne metody tuszowania mankamentów skórnych. Licealiści są pod wrażeniem wykładów i z niecierpliwością czekają na następne.

     • Projekt edukacyjny „Akademia Zdrowia i Urody”

     • Szkoła to nie tylko nauka. Szkoła to także środowisko, w którym uczniowie mogą wykraczać poza ramy podstawy programowej i rozwijać swoje pasje, realizować marzenia i dążyć do upragnionego celu. Zdrowy styl życia oraz dbałość o swój wizerunek stały się w ostatnim czasie nie tylko modne, lecz również stanowią ważny element życia wielu z nas.

      Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów, zdecydowaliśmy się wziąć udział w projekcie edukacyjnym „Akademia Zdrowia i Urody”, której organizatorem jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

      Ideą projektu jest propagowanie wśród młodzieży prozdrowotnych nawyków związanych ze stylem życia, szczególnie w zakresie dbania o ciało oraz racjonalnego odżywiania.

      W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach i warsztatach online, podczas których poznają tajniki kosmetologii, chemii kosmetycznej, dietetyki oraz chemii żywności.

      Pierwsze wykłady nasi licealiści mają już za sobą. „Wiemy, co jemy” to wykład poświęcony potrzebie stosowania zbilansowanej i bogatej w składniki odżywcze diety. Podczas wykładu zostały obalone mity związane z tzw. „dietami – cud”, które niekorzystnie wpływają na organizm człowieka.

      Nasze licealistki wysoko oceniły również wykład z dziedziny kosmetologii pt. „Najczęstsze choroby skóry. Trądzik młodzieńczy”. Podczas zajęć przedstawiono charakterystykę poszczególnych typów cer, z dużym naciskiem na skórę tłustą – najbardziej problematyczną. Prowadząca zajęcia – doświadczona pani kosmetolog – zwracała uwagę na dobór odpowiednich kosmetyków do cery trądzikowej, jej pielęgnację oraz skuteczne metody tuszowania mankamentów skórnych. Licealiści są pod wrażeniem wykładów i z niecierpliwością czekają na następne.

     • Wyniki półfinału Szkolnego Konkursu Recytatorskiego im. K. K. Baczyńskiego

     •  

      W wyniku ustaleń komisji konkursowej do finału konkursu zakwalifikowani zostali:

      a) w kategorii Szkoła Podstawowa:

      - Maria Banachowicz

      - Zuzanna Sikora

      - Nikola Gapska

      - Maksymilian Jagiełło

      - Wojciech Lemieszka

      - Marta Wiśniewska

      b) w kategorii Liceum Ogólnokształcące:

      - Katarzyna Klocek

      - Julita Węska

      - Maria Wiśniewska

      - Igor Komarnicki

      Finał konkursu odbędzie się 9 marca o godzinie 15.15 w świetlicy szkolnej przy ulicy Wojska Polskiego 31.

                                                                                                     
      Komisja konkursowa

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     •  

      1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, polskie święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Mówiąc najprościej Żołnierzami Wyklętymi byli Polacy, którzy nie pogodzili się decyzją Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które postanowiły, iż Polska znajdzie się po II wojnie światowej w sowieckiej strefie wpływów, a więc nie będzie krajem w pełni niepodległym.

      Walka Żołnierzy Wyklętych z wojskami radzieckimi i częścią Polaków popierających Sowietów nie mogła zakończyć się sukcesem. Wielu z nich zginęło w walce, wielu osądzono i skazano na karę śmierci, wielu do końca ich życia prześladowano.

      Ginęli ludzie wybitni, oddani bezgranicznie Polsce, prawdziwi patrioci, dla których wolność była wartością najwyższą. Sowietyzacja Polski powojennej charakteryzowała się nieuznawaniem żadnych świętości, a jej mottem przewodnim było hasło, iż cel uświęca środki.

      Przykry jest fakt, że już po zakończeniu II wojny światowej, gdy na świecie zapanował pokój, w wielu rejonach naszego kraju nadal toczyły się walki i ginęli ludzie. Pokazuję to jak bardzo skomplikowana i trudna do zrozumienia jest nasza przeszłość.

      Najbardziej chyba tragicznym symbolem tamtych wydarzeń jest postać młodej sanitariuszki Danuty Siedzikówny, która posługiwała się pseudonimem „Inka”. Ta młoda dziewczyna, która opatrywała zarówno żołnierzy, którzy walczyli z komunistami jak i żołnierzy walczących po stronie komunistów została aresztowana, skazana na śmierć i rozstrzelana w wieku zaledwie 17 lat.

                                                                                                    Tomasz Molenda

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • zsokrzyz@wp.pl
   • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych