• Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

    Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych i udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) Gmina Krzyż Wlkp. udostępnia adres elektronicznej skrzynki podawczej w formie identyfikatora URI na platformie ePUAP:

    https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/zsoKrzyz 

    Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /zsoKrzyz/domyslna

    Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do urzędu:
    - przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na platformie ePUAP (maksymalny rozmiar dokumentu wraz z załącznikami wynosi 5 MB),
    - dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych: płyta CD,  DVD, pamięć masowa USB.

    Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone:
    - poświadczeniem przedłożenia (zapis na płytach CD-RW, DVD-RW, pamięć masowa USB) lub
    - dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata zawierającym: datę doręczenia, informację o trwałym oznakowaniu nośnika, sumę kontrolną dokumentu elektronicznego zapisanego na załączonym nośniku, informację o zastosowanym algorytmie do obliczenia sumy kontrolnej, imię, nazwisko i adres wnoszącego nazwę,i adres adresata, podpis osoby reprezentującej adresata.

    Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216).

    Format danych Zastosowanie formatu Organizacja ustalająca format Norma
    .doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
    .docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
    .gif grafika rastrowa CompuServe  
    .jpg (.jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
    .ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
    .odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
    .pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
    .png grafika rastrowa   ISO/IEC 15948
    .rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation  
    .svg grafika wektorowa W3C  
    .tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated  
    .txt niesformatowany tekst   ISO/IEC 10646
    .xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
    .xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
    .xml sformatowany tekst W3C  
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • 67 25 64 087, /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/ 693 713 462, 67 25 64 035 /sekretariat, ul. Wojska Polskiego 31/ 67 25 65 614 /świetlica, ul.Wojska Polskiego 31/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski Poland
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych