• Kalendarium

    • Kalendarium Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wielkopolskim

     1 IX 11948 r. – inauguracja roku szkolnego 1948/1949 w nowo powołanej Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Krzyżu Wlkp. Dyrektorem mianowano Władysława Króla.

     28 VIII 1949 r. – posiedzenie rady pedagogicznej z udziałem przedstawicieli Kuratorium w Poznaniu – decyzja o utrzymaniu w szkole w Krzyżu Wlkp. klas licealnych.

     1 IX 1949 r. – powierzenie obowiązków dyrektora szkoły Marii Szpakównie.

     20 X 1949 r. – mianowanie dyrektorem mgr. Jana Horowskiego.

     1 IX 1950 r. – dyrektorem szkoły został mgr Czesław Dziamski.

     1 IX 1951 r. - Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp. zostaje pełną szkołą średnią – naukę rozpoczęli uczniowie klasy 11.

     6 II 1952 r. pierwsza w szkoły studniówka.

     6 V 1952 r. – pierwszy w historii szkoły egzamin dojrzałości.

     4 VI 1960 r. – drużyna harcerska działająca w szkole otrzymuje sztandar ufundowany przez społeczność miasta.

     5 VI 1960 r. – pierwsze spotkanie wychowanków liceum z okazji 12-lecia jego istnienia.

     1 IX 1960 r. – dyrektorem liceum został mgr Eugeniusz Dobrzyński.

     28 IX 1960 r. – Wytwórnia Betonów w Krzyżu została zakładem opiekuńczym szkoły.

     1 IX 1963 r. – decyzja Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego  - Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp. stało się samodzielną jednostka organizacyjną.

     12 X 1969 r. – plebiscyt wśród uczniów - patronem szkoły wybrano dowódcę obrony Westerplatte majora Henryka Sucharskiego.

     25 X 1971 r. – decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego szkoła otrzymała imię patrona. Pełna nazwa szkoły brzmiała: „33. Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Krzyżu Wielkopolskim”.

     7 V 1973 r. – szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Wytwórnię Betonów w Krzyżu Wlkp., w obecności kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego odsłonięto tablicę pamiątkową na frontonie i wewnątrz budynku.

     7 X 1973 r. – spotkanie absolwentów szkoły z okazji 25-lecia uważane za 1. zjazd absolwentów.

     11 XI 1973 r. – pierwsze uroczyste obchody Dnia Patrona  połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

     1 IX 1975 r. – szkoła przeszła pod nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile – zmiany organizacyjne wynikające z reformy podziału administracyjnego kraju.

     11 VI 1977 r. – 2. zjazd absolwentów (przez ówczesnych absolwentów uważany jako 1. zjazd absolwentów).

     1 IX 1982 r. – dyrektorem szkoły została mgr Bernardyna Urban.

     1 IX 1984 r. – dyrektorem szkoły został mgr Aleksander Krukowski.

     1 V 1985 r. – decyzją KOiW w Pile powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, w skład którego weszły liceum ogólnokształcące i SP nr 2.

     1 IX 1986 r. – dyrektorem szkoły został mgr Zbysław Taszarek.

     11 VI 1988 r. – 3. zjazd absolwentów.

     6 VI 1998 r. – 4. zjazd absolwentów.

     10 XII 1999 r. – otwarcie nowej pracowni komputerowej w szkole ufundowanej przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

     1 IX 2000 r. – dyrektorem liceum został dr Czesław Jadżyn – po raz pierwszy wyłoniony w drodze konkursu.

     VI 2001 r. – VI 2002 r. – uczniowie Michał Jadżyn i Andrzej Matuszak zostali laureatami 3. Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

     11 IV 2003 r. – zespół „Parkiet” zajął pierwsze miejsce w 1. ogólnopolskim konkursie

     „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” zorganizowanego w ramach programu „Internet dla szkół – projekt Prezydenta RP” wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

     21 IV 2004 r. – Renata Bielawska została laureatką 2. Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki – uzyskała indeks na UKSW w Warszawie; Katarzyna Psonak zajęła 2. miejsce w 8. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej.

     1 X 2004 r. – Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp. jako pierwsze w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim uzyskało certyfikat ‘Szkoła z klasą”.

     24 XI 2004 r. – Justyna Gapska została laureatką ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczny komputer” (konkurs zorganizowano pod patronatem Prezydenta RP i MENiS).

     IV – V 2005 r. – pierwsza tzw. nowa matura – pierwsi absolwenci 3-letniego liceum.

     V – VI 2006 r. – wizyta przygotowawcza nauczycieli ze szkoły partnerskiej we Frankenthal (Niemcy), przygotowująca do udziału w programie Comenius.

     15 – 20 I 2007 r. – wizyta dyrektora szkoły i nauczycieli we Frankenthal w ramach przygotowań do realizacji programu językowego Comenius.

     XI 2007 r. – VI 2009 r. – realizacja programu  Comenius projektu językowego „Nudzie mówimy Nie” – wspólnie ze szkołą partnerską z GHS Robert Schumann Schule z Frankenthal z kraju związkowego Nadrenia-Palatynat (Niemcy).

     30 III 2008 r. – zakończenie generalnego remontu  wewnątrz szkoły (wymiana okien, drzwi, remont sanitariatów, korytarzy).

     Od IV 2008 r. - coroczny udział grupy młodzieży w spotkaniach z historią dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych „Powtórka przed…” organizowanych na Wydziale Historii UAM w Poznaniu.

     13 IX 2008 r. – 5. zjazd absolwentów.

     2009 – 2011 – realizacja programu edukacyjno-naukowego „Fizyka jest ciekawa” organizowanego przez Wydział Fizyki UAM w Poznaniu.

     2010/2011 – realizacja przez uczniów klas 1 i 2 programu „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” zakończonego 7-dniowym obozem naukowo-wakacyjnym w Sobieszowie.

     Od 2011 r. – cykliczne coroczne wyjazdy grup uczniów na europejski obóz edukacyjny „Euroweek – szkoła dla liderów” w okolice Bystrzycy Kłodzkiej.

     2010/2012 – realizacja projektów edukacji regionalnej we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej i Instytutem Historii UAM w Poznaniu „Regionalizm w edukacji historycznej”, „Mniejszości narodowo-etniczne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”.

     1 IX 2014 r. – uchwałą Rady Miejskiej, zgodnie z wolą społeczności lokalnej, powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp., obejmujący Gimnazjum im. Polskich Noblistów i liceum ogólnokształcące.

     1 IX 2014 r. – dyrektorem ZSO w Krzyżu Wlkp. została mgr Renata Dahmani.

     1 IX 2015 r. – dyrektorem LO im. mjra H. Sucharskiego w Krzyżu Wlkp. została mgr Marzena Łohunko.

     29 IV 2016 r. – pożegnanie absolwentów rocznika 2016 połączone z uroczystością zakończenia funkcjonowania liceum prowadzonego przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

     V 2017 r. – pierwsza matura uczniów LO w ZSO w Krzyżu Wlkp.

     VI 2017 r. – 3. Miejsce uczniów klasy 2 w finale ogólnopolskiego projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” w Krakowie.

     22 IX 2018 r. – 6. zjazd absolwentów.

     31 VIII 2019 r.powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. obejmujący szkołę podstawową  i liceum ogólnokształcące, a jego dyrektorem wybrano Renatę Dahmani.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • zsokrzyz@wp.pl
   • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych