• Informacja dla rodziców

    • 28.03.2023 16:58
    • Krzyż Wlkp., 27 marca 2023 r.

     W związku z zarządzeniem Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego Nr 685/2023 z dnia 22 marca 2023 r. informuję rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących o zmianie organizacji pracy szkoły jaka nastąpi od 1 kwietnia 2023 r.:

     Na czas remontu Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolski dzieci uczęszczające do przedszkola będą odbywały zajęcia w pomieszczeniach zastępczych wyznaczonych na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski:

     - w budynku szkolnym ZSO przy ul. |Wojska Polskiego 31 w salach: 2, 3 i 5 będą odbywały zajęcia 3 grupy przedszkolne: Jagódki, Żabki i Biedronki;

     - w budynku szkolnym ZSO przy ul. Sienkiewicza 1  w sali 3 będzie odbywała zajęcia 1 grupa  przedszkolna  Pszczółki.

     Dyrektor

     Zespołu Szkół Ogólnokształcących

     w Krzyżu Wielkopolskim

     Renata Dahmani

    • więcej
    • Uwaga Rodzice i Uczniowie!!!

    • 01.06.2021 09:30
    •  

     4 czerwca 2021 r. to dzień wolny od zajęć edukacyjnych zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem szkoły.
     Świetlica szkolna (ul.Wojska Polskiego 31) pełni dyżur od 8.00 do 12.00. W tych godzinach ​​​​uczniowie chętni mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych.

    • więcej
    • Listy uczniów klasy czwartej

    • 31.05.2021 12:18
    • Szanowni Rodzice,
      

     listy uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów klasy czwartej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 zostaną wywieszone w budynku przy ul. Wojska Polskiego 35 w dniu 31 maja od godz. 12.00.

    • więcej
    • Komunikat

    • 19.05.2021 14:06
    • Uwaga Rodzice i Uczniowie!!!

     25, 26, 27 maja 2021 r. to dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem szkoły.

     W tych dniach chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach w swoich grupach klasowych w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 31 w godzinach od 8.00 do 11.30. Dyżur pełni również świetlica szkolna.

     Zapisu dziecka chętnego do skorzystania z zajęć należy dokonać u wychowawcy klasy do piątku 21 maja 2021 r. do godziny 12.00.

    • więcej
    • Komunikat

    • 19.05.2021 09:08
    • Szanowni Rodzice,
     listy uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 zostaną wywieszone w budynku przy ul. Wojska Polskiego 35 - 19 maja od godz. 12.00.
    • więcej
    • Nauczanie hybrydowe

    • 10.05.2021 19:11
    • Załącznik 1 do Zarządzenia Dyrektora

     W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim  zarządza nauczanie hybrydowe w oddziałach IV-VIII szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym:

     - od 17.05 do 21.05 w formie stacjonarnej, na terenie szkoły, uczyć się będą następujące oddziały: 5a, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 2pLO,

     - od 17.05 do 21.05 w formie zdalnej uczyć się będą oddziały: 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 2gLO,

     - 24.05 i 28.05 w formie stacjonarnej , na terenie szkoły, uczyć się będą oddziały: 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 2gLO,

     - 24.05 i 28.05 w formie zdalnej uczyć się będą oddziały: 5a, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 8a,8b,8c,8d,8e,2pLO

     - od 25.05 do 27.05 br. odbędzie się egzamin ósmoklasisty (pozostali uczniowie dni wolne od zajęć dydaktycznych).

     1. Przydział sal w nauczaniu stacjonarnym:

     oddział

     sala lekcyjna

     termin

     4a

     124

      

     24.05 i 28.05

      

     4b

     102

     4c

     4

     5a

     2

     17.05 do 21.05

     6a

     11

     24.05 i 28.05

      

     6b

     18

     6c

     12

      

      

     17.05 do 21.05

     6d

     10

     6e

     28

     6f

     21

     6g

     3

     7a

     12

      

      

      

     24.05 i 28.05

     7b

     13

     7c

     20

     7d

     30

     7e

     22

     7f

     33b

     8a

     18

     17.05 do 21.05

     8b

     11/27

     17.05/18.05 do21.05

     8c

     20/26

     17.05/18.05 do 21.05

     8d

     17

     17.05 do 21.05

     8e

     30/24

     17.05/18.05 do 21.05

     2pLO

     13/34

     17.05/18.05 do 21.05

     2gLO

     36

     24.05 i 28.05

                                               *sale dla grup łączonych w zmianach do planu

     1. Nauczyciele zajęcia w formie zdalnej prowadzić będą ze szkoły – sale zostaną wskazane w zmianach do planu.
     2. Dyżury nauczycieli na przerwach według stałego harmonogramu.
     3. Uczniowie spędzają przerwy według przydziału w swoich sektorach (wyjątek 6d, 7f – plac szkolny sektor B):
     4. Na terenie szkoły obowiązują procedury bezpieczeństwa – przypomni wychowawca na zajęciach z wychowawcą.
     5. 17.05.2021r. wszystkie oddziały wchodzą na teren szkoły – budynek przy ul.Sienkiewicza, wejściem nr 2 (od strony hali),
     6. Odwozy jak w nauczaniu stacjonarnym.
    • więcej
    • Uwaga Rodzice i Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

    • 28.04.2021 13:30
    • 4, 5, 6 maja 2021 r. to dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem naszej szkoły. W tych dniach chętni uczniowie  klas 1 – 3 mogą uczestniczyć w  zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w swoich grupach klasowych w godzinach od 8.00 do 11.30.

     Świetlica szkolna pełnić będzie dyżur do godziny 15.00.

     Zapisu dziecka chętnego do skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych lub opieki świetlicy należy dokonać u wychowawcy klasy do piątku 30 kwietnia do godziny 10.00.

    • więcej
    • Zdalne nauczanie

    • 23.04.2021 17:32
    • Tryb pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących pozostaje bez zmian: oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie, szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące - zdalnie.
    • więcej
    • Komunikat

    • 25.02.2021 17:00
    • Konsultacje dla uczniów kl. VIII odbywają się wg harmonogramu i instrukcji przedstawionej  rodzicom i uczniom przez e-dziennik. Proszę o dostosowanie się do procedur i zasad organizacyjnych.
    • więcej
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • 67 25 64 087, /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/ 693 713 462, 67 25 64 035 /sekretariat, ul. Wojska Polskiego 31/ 67 25 65 614 /świetlica, ul.Wojska Polskiego 31/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski Poland
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych