1. HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

     

    WYWIADÓWKI:

    ZEBRANIA INFORMACYJNE:

    za I semestr:  24.01.2024 r.

     

    za rok szkolny: 15.05.2024 r.

    01.09.2023 r. (kl.1)
    20.09.2023 r. 
    29.11.2023 r.
    10.04.2024 r.

     

    SKRÓCONY KALENDARZ SZKOŁY

     

    • zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023 r. - 31.12.2024 r.
    • ferie zimowe: 12.02. – 25.02.2024 r.
    • wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 - 02.04.2024 r.
    • zakończenie zajęć: 21.06.2024 r.
    • ferie letnie: 22.06. - 31.08.2024 r.

    dodatkowe dni wolne:

    • 13 października 2023 r. (piątek)
    • 2, 3 listopada 2023 r. (czwartek, piątek)
    • 2 maja 2024 r. (czwartek)
    • 31 maja 2024 r. (piątek)
    • podczas egzaminu ósmoklasisty

                14, 15, 16 maja 2023r. (dla klas IV – VII SP i klas LO)

     

    Terminarz  egzaminu ósmoklasisty 

    • Egzamin ósmoklasisty: 14, 15, 16 maja 2024 r.

     

    Informujemy rodziców, że w przypadku nieobecności nauczyciela możliwe są zmiany w planie. Informacje o tych zmianach umieszczane są na tablicach ogłoszeń (w szkole dla ucznia), na stronie internetowej szkoły i w e-dzienniku.

             Zalecamy kontaktowanie się z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami za pomocą e – dziennika.

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • 67 25 64 087, /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/ 693 713 462, 67 25 64 035 /sekretariat, ul. Wojska Polskiego 31/ 67 25 65 614 /świetlica, ul.Wojska Polskiego 31/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski Poland
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych