• www.enc

     WYNIKI WYBORÓW

     DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

     W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

     W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

      

      

     W wyniku wyborów przeprowadzonych 27. września 2023 roku do Rady Samorządu Uczniowskiego LO wybrani zostali:

     1. STAŃKO GRACJAN

     2. MATKOWSKI BARTOSZ

     3. KORCZAK ALICJA

     4. BIBROWICZ KORNELIA

     5. SKRZYPCZAK IGA

     6. BOROWSKA ZOFIA

     7. SIKORA ZUZANNA

     8. TWAROWSKI TOMASZ

      

     Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego

     Liceum Ogólnokształcącego

     w Zespole Szkół Ogólnokształcących

     w Krzyżu Wielkopolskim

      

     • Gracjan Stańko - przewodniczący
     • Bartosz Matkowski - zastępca przewodniczącego
     • Alicja Korczak - sekretarz
     • Eryk Łukaszewicz - skarbnik

     yklopediawiewww.encyklopediawielkopolan.pllkopolan.pl

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • 67 25 64 087, /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/ 693 713 462, 67 25 64 035 /sekretariat, ul. Wojska Polskiego 31/ 67 25 65 614 /świetlica, ul.Wojska Polskiego 31/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski Poland
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych