• Podręczniki do kl. 3G LO, 3P LO

   •  

    Klasa 3   3 - letniego liceum ogólnokształcącego, rok szkolny 2021/2022

    Lp.

    Kl.

    Przedmiot

    Imię i nazwisko autora

    Tytuł podręcznika

    Nazwa wydawnictwa

    Nr ewidencji w wykazie MEN

    1

    3

    Język polski

    D. Chemperek

    A. Kalbarczyk

    D. Trześniowski

    Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.

    Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda) –powojenna nowoczesność. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 3.

    Zakres podstawowy i rozszerzony

    WSiP

    703/5/2014/2015

    2

    3

    Język niemiecki

    G. Motta

    Exakt fur Dich 3

     

    Klett Polska sp. z o.o

    717/4/2016

    G. Motta

    Exakt fur Dich 3

    (zeszyt ćwiczeń)

    Klett Polska sp. z o.o

     

    3

    3

    Język angielski

    V. Evans

    J. Dooley

    Matura

    Repetytorium. Poziom podstawowy.

     

     

    Express Publishing & EGIS

     

    715/2/2014/2016

    Enterprise 4 – Intermediate Student’s Book

    998/4/2019 (stara podstawa)

    4.

    3

    Matematyka

    M. Dobrowolska

    M. Karpiński

    J. Lech

    Matematyka 3. Podręcznik dla liceum i technikum.

    Zakres podstawowy.

    GWO

    606/3/2014

    M. Dobrowolska

    M. Karpiński

    J. Lech

    Matematyka 3. Podręcznik dla liceum technikum.

    Zakres rozszerzony

    628/3/2015

    5.

    3

    Biologia

    F. Dubert

    R. Kozik

    S. Krawczyk

    (i inni)

    Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

    Z dostępem do E-testów i atlasem DVD

    Nowa Era

    564/2/2013/2016

    R. Dubert

    M. Jurgowiak

    M. Marko – Worłowska

    W. Zamachowski

    Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

    Z dostępem do E testów

    564/3/2014

    M. Fiałkowska-Kołek

    P. Kąkol

    A. Nowakowska

    (i inni)

    Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

     

    J. Holeczek

    A. Nowakowska

    A. Tyc

    Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

     

    6

    3

    Geografia

    T. Rachwał

    Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

     

    501/2/2013/2016

    R. Malarz

    M. Więckowski

    Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

    501/3/2014

    J. Brożyńska

    E. Jaworska

    A. Karaś

    (i inni)

    Oblicza geografii. Maturalne karty pracy 2. Zakres rozszerzony

     

    I. Brożyńska

    E. Jaworska

    M. Kupczyk

    Oblicza geografii.

    Część 3. Maturalne karty pracy dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

     

    7.

    3

    Historia i społeczeństwo

    M. Markowicz

    O. Pytlińska

    A. Wyroda

    Historia i społeczeństwo. Europa i świat.

    Podręcznik. Liceum i technikum.

     

    WSiP

    667/1/2013

    M. Markowicz

    O. Pytlińska

    A. Wyroda

    Historia i społeczeństwo.

    Wojna i wojskowość.

    Podręcznik. Liceum i technikum.

     

    667/3/2013

    M. Markowicz

    O. Pytlińska

    A. Wyroda

    Historia i społeczeństwo. Kobieta i mężczyzna, rodzina.

    Podręcznik. Liceum i technikum.

     

    667/9/2014

     

    Lp.

    Kl.

    Przedmiot

    Imię i nazwisko autora

    Tytuł podręcznika

    Nazwa wydawnictwa

    Nr ewidencji w wykazie MEN

     

    3

    Religia

    ks. J. Czerkawski

    W bogactwie miłości

    Jedność

    AZ-4-03/12

     

     

    Klasa 3P   4 - letniego liceum ogólnokształcącego, rok szkolny 2021/2022

     

     

    Lp.

    Kl.

    Przedmiot

    Imię i nazwisko autora

    Tytuł podręcznika

    Nazwa wydawnictwa

    Nr ewidencji w wykazie MEN

    1

    3

    Język polski

     

    D. Chemperek

    A. KalbarczD. Trześniowskiyk

     

    Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Część 1.

    Zakres  podstawowy i rozszerzony .

    WSiP

    952/5/2021

    2

    3

    Język angielski

    V. Evans

    J. Dooley

    On Screen Upper-Intermediate (B2+) Student’s Book

     ( Reforma 2019).

    Kontynacja  podręcznika.

    Express Publishing

    946/4/2019

    V. Evans

    J. Dooley

    On Screen Upper – Intermediate – Workbook&Grammar Book (B2+)

    Kontynuacja ćwiczeń.

     

    3

    3

    Język niemiecki

    G. Motta

    Exakt plus 3

    Klett Polska

    sp. z o.o

     

    1000/3/2021

    G. Motta

    Exakt plus 3 – zeszyt ćwiczeń

     

    4

     

    3

     

    Matematyka

     

    M. Dobrowolska

    M. Karpiński

    J. Lech

    Matematyka z plusem 3. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

    GWO

     

    964/3/2021

    M. Dobrowolska

    M. Karpiński

    J. Lech

    Matematyka z plusem 3. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

    963/3/2021

    5

    3

    Geografia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C. Adamiak

    M.Świtoniak

    A. Dubownik

    Oblicza Geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

    Nowa Era

     

    983/3/2021

     

     

     

     

    K. Maciążek

    Oblicza Geografii 3. Karty pracy dla ucznia liceum ogólnokształcącego i technikum . Zakres podstawowy.

     

    R. Malarz

    M. Więckowski

    P. Kroh

    Oblicza Geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

    Kontynuacja podręcznika .

     

    973/1/2019

     

     

    D. Burczyk

    V. Feliniak

    B. Marczewska

    S. Ropel

    J.Soja

    Oblicza Geografii 1

    Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

    Kontynuacja kart pracy.

     

    T. Rachwał

    W. Kilar

    Oblicza Geografii 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

    973/2/2020

    V.Feliniak

    E. Jaworska

    B. Marczewska

    S. Ropel

    Oblicza Geografii 2

    Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

     

    6

     

    3

     

    Biologia

     

     

     

     

     

     

     

    J. Holeczek

    Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

    Nowa Era

    1006/3/2021

    B. Januszewska-Hasiec

    R. Stencel

    J. Pawłowski

    Biologia na czasie 3.

    Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

     

    M. Guzik

    R. Kozik

    W. Zamachowski

    R. Matuszewska

    W. Zamachowski

    Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony .

    Kontynaucja podręcznika.
     

    1010/1/2019

    B. Januszewska-Hasiec

    R. Stencel

    A. Tyc

    Biologia na czasie 1.

    Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  rozszerzony

    Kontynuacja kart pracy.

     

     

     

     

     

    M. Guzik

    R. Kozik

    W. Zamachowski

    Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

    1010/2/2020

    D. Kaczmarek

    T. Otręba

     R. Stencel,

    A. Tyc

    Biologia na czasie 2.

    Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

     

    7

    3

    Historia

    Zakres podstawowy

     

     

     

    J. Kłaczkow

    A. Łaszkiewicz

    S. Roszak

    Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

    Nowa Era

     

    1021/3/2021

    8

    3

    Chemia

    R. M. Janiuk

    M. Chmurska

    G. Osiecka

    W. Anusiak

    M. Sobczak

    Chemia. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 3.

    WSiP

    1024/3/2021

     

     

     

     

     

    9

    3

    Fizyka

    M. Braun

    W. Śliwa

    Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

    Nowa Era

    1001/3/2021

    M. Braun

    W. Śliwa

    B. Piotrowski

    Karty pracy ucznia  z dziennikiem laboratoryjnym

    Zakres podstawowy.

    10

    3

    Informatyka

    G. Koba

    Teraz bajty. Informatyka dla szkół  ponadpodstawowych.

    Klasa 3.

    Migra

    W trakcie procedury dopuszczenia przez MEN.

    11.

    3

    Podstawy przedsiębiorczości

    Z. Makieła

    T. Rachwał

    Krok w przedsiębiorczość.

    Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych.

    Kontynuacja podręcznika.
     

    Nowa Era

    1039/2020/z1

     

    12.

    3

    Historia

    Zakres rozszerzony

    A. Niewęgłowska

    T. Krzemiński

    Zrozumieć przeszłość 3.

    Podręcznik do historii dla liecum gólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

    Nowa Era

    1019/3/2021

    ( dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego)

    13.

    3

    Wiedza o społeczeństwie

    Zakres rozszerzony

    M. Batorski

    Wiedza o społeczeństwie 3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres  rozszerzony.

    Operon

    W trakcie procedury dopuszczenia przez MEN

    ( dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego)

     

    Lp.

    Kl.

    Przedmiot

    Imię i nazwisko autora

    Tytuł podręcznika

    Nazwa wydawnictwa

    Nr ewidencji w wykazie MEN

    1

    3

    Religia

    J. Czerkawski

    E. Kondrak

    B. Nosek

    Na drogach wiary

    Jedność

    AZ-4-03/12

     

     

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • zsokrzyz@wp.pl
   • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych