•  

    W Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile wykluł się KRUK - Koncepcyjnie Rewolucyjny Uniwersytet Kompetencyjny, który ma na celu podniesienie poziomu miękkich kompetencji uczniów szkół północnej Wielkopolski (z powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, złotowskiego, wągrowieckiego). Myślą przewodnią jest komunikacja w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym.

  • Ruszyła kolejna edycja programu edukacyjnego KRUK

   Pełni zapału, uśmiechu i pozytywnego nastawienia wystartowaliśmy w kolejnej edycji programu edukacyjnego KRUK. 6 października 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie naszego badawczego zespołu. Uczniowie, pod opieką tutora, pana Mateusza Gutowskiego z Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, rozpoczęli przygodę związaną z zaplanowaniem i przeprowadzeniem działań zmierzających do rozwiązania wybranego i ważnego dla nich problemu dotyczącego komunikacji w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym.  

   Ruszyła kolejna edycja programu edukacyjnego KRUK - Obrazek 1 Ruszyła kolejna edycja programu edukacyjnego KRUK - Obrazek 2

  • „Mój konik, czyli jak poradzić sobie z kruczkami w osiąganiu własnych celów”.

   Z przyjemnością informujemy, że nasz szkoła została zakwalifikowana na I miejscu do kolejnej już edycji programu edukacyjnego ,, KRUK”.

   Program Edukacyjny KRUK opracowali specjaliści z Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. Zakłada on wykorzystanie wielu niestandardowych i nieoczywistych metod kształcenia. Program powstał w ramach projektu, którego celem jest wsparcie rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli z północnej Wielkopolski. Kształcenie kompetencji to proces inny niż przekazywanie informacji i wiedzy. Wymaga zmiany podejścia edukacyjnego i przełamania wielu stereotypów. Autorzy Programu zaproponowali rozwiązania dydaktyczne i metodyczne najbardziej efektywne w kształceniu kompetencyjnym, a jednocześnie zgodne z dorobkiem wybitnych pedagogów oraz wnioskami z najnowszych badań neuronauk, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej. Ponieważ autorów programu łączy wspólna pasja – przyroda… powstał KRUK, czyli Koncepcyjnie Rewolucyjny Uniwersytet Kompetencyjny.

   KRUK wyróżnia się tym, iż w trakcie zajęć nie są stosowane metody podawcze. Uczestnicy kursu, przy wsparciu trenerów, samodzielnie dochodzą do wiedzy. Co więcej, zajęcia zaplanowane są tak, aby wykorzystywać naturalną zdolność współpracy w grupie rówieśniczej oraz osobiste predyspozycje i zainteresowania uczniów w ich drodze dochodzenia do wiedzy. Każde z zajęć posiada także element oryginalnego wykorzystania zdobytej wiedzy w warunkach znacznie odbiegających od lekcyjnych. Sam zakres wiedzy, jaką zdobywają uczniowie, nie jest jednak najważniejszy. Najważniejsze są kompetencje, jakie uczniowie kształtują podczas drogi do wiedzy.

   Tak, to droga jest dla nas wszystkich najważniejsza!

   Ruszamy 6  października 2020 r, razem z trenerem panem Mateuszem Gutowskim oraz opiekunem projektu, panią Justyna Kapuścińską i  8 ochotnikami będziemy oddzielać wiedzę od stereotypów.

   • KRUK

   • Społeczny projekt uczniowski w Nadnoteckim Instytucie UAM

    Ponad pięćdziesięciu uczniów siedmiu szkół z obszaru północnej Wielkopolski, przez cztery miesiące realizowało międzyszkolny projekt społeczny pt.: „Zanikanie emocji i uczuć we współczesnym świecie”. Projekt to jedno z zadań Programu Edukacyjnego „KRUK”, realizowanego przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze środków Unii Europejskiej. Podczas czteromiesięcznego kursu uczniowie szkół: I LO im. Świętej Barbary w Chodzieży, ZSO w Krzyżu Wielkopolskim, SP w Strzelcach, SP w Wiktorówku, SP nr 1 w Pile oraz ZS w Starej Łubiance rozwijali swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje pracując metodą projektu pod opieką tutorów z Uniwersytetu.

    Uczestnicy, zgodnie z zainteresowaniami, zostali rozdzieleni na pięć zespołów zadaniowych projektu, po 10-11 osób. Każdy zespół - techniczny, badawczy, społeczny, prozdrowotny i zarządców mikroprojektu, otrzymał wsparcie tutora. Młodzież w poszczególnych grupach, niezależnie od siebie, otrzymała zadanie zdefiniowania ważnego dla nich problemu dotyczącego komunikacji w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym. Zaskoczeniem dla tutorów był fakt – że młodzież w każdym zespole stwierdziłaże najważniejszym dla nich problemem jest zanikanie emocji i uczuć we współczesnym świecie. Następnie uczniowie musieli zaplanować i przeprowadzić działania zmierzające do rozwiązania wybranego problemu z uwzględnieniem kompetencji poszczególnych zespołów projektowych.

        

    Zespół badawczy podjął się przeprowadzenia ankiety wśród szkolnych rówieśników, chcąc dowiedzieć się czy osoby badane obserwują zjawisko zanikania emocji i uczuć w swoim otoczeniu, czy ten problem jest rzeczywiście dla nich ważny, a jeśli tak – to jak próbują sobie z nim radzić. Spośród 108 respondentów 65% stanowiły kobiety, w wieku 12-18 lat. Ponad połowa uczniów biorących udział w badaniu zgadza się z założeniem, że coraz rzadziej okazujemy uczucia innym osobom. Blisko 50% ankietowanych uważa, że ma problemy z okazywaniem emocji, a zdecydowana większość badanych (80%) próbuje rozwiązywać swoje problemy, zwracając się do innych osób (najczęściej do przyjaciół, rzadziej do rodziców, czy pedagoga szkolnego).

     

    Zespół społeczny postanowił nagłośnić zjawisko pogłębiającej się ignorancji ludzkich uczuć i problemów emocjonalnych. Przedstawicielki zespołu stworzyły kanał w serwisie YouTube pn. „Cisza przed burzą” na którym stopniowo umieszczane będą krótkie filmiki zrealizowane podczas projektu. „Poradnik o emocjach”, zawierający najważniejsze informacje o higienie i zaburzeniach emocjonalnych to z kolei dzieło członków zespołu prozdrowotnego. Zadaniem zespołu technicznego było wsparcie pozostałych zespołów zadaniowych przez stworzenie dysku internetowego, przygotowanie grafiki na kanał YouTube, czy obsługę techniczną w trakcie nagrywania filmików i późniejszy ich montaż. Nad dokumentacją postępów prac czuwał zespół zarządców mikroprojektu, którego film podsumowujący działania uczniów prezentujemy poniżej. Wkrótce na kanale YouTube „Cisza przed burzą” zostaną także opublikowane materiały przygotowane przez poszczególne zespoły zadaniowe.

    Wsparcie tutorskie oferowane uczestnikom w ramach kursu edukacyjnego polegało na towarzyszeniu w kolejnych etapach rozwoju kompetencji miękkich uczniów, pomocy w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej, osiąganiu samodzielności i dojrzałości oraz nawiązywaniu i pogłębianiu relacji społecznych. Wszyscy uczniowie biorący udział w kursie mieli zapewniony nieodpłatny udział w zajęciach, transport, ubezpieczenie i poczęstunek. Dodatkowo każdy z uczestników wykonał test predyspozycji zawodowych i otrzymał profesjonalnie opracowane C.V., ukierunkowane na opis zdobytych kompetencji i umiejętności.

    Wkrótce rozpoczniemy rekrutację na II edycję kursu dla uczniów. Zachęcamy do obserwowania aktualizacji na naszej stronie.

    Więcej o projekcie „Uniwersytet Wsparcia Rozwoju Kompetencyjnego Młodzieży” w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile: www.kompetencje.amu.edu.pl

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • zsokrzyz@wp.pl
   • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych