• Projekt PAFSE

    •  

     W ramach współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu  nasza szkoła będzie realizowała w roku szkonym 2023\24 projekt edukacyjny  PAFSE (Partnerstwa dla Edukacji Naukowej), który zajmuje się wyzwaniami zdrowia publicznego.  Został on zatwierdzony w ramach konkursu Horyzont 2020: Nauka ze społeczeństwem i dla społeczeństwa. Projekt jest koordynowany przez Universidade NOVA de Lisboa – Narodową Szkołę Zdrowia Publicznego (Portugalia, Lizbona), a zespół  składa się z następujących instytucji w czterech krajach : Grecja Computer Technology Institute and Press “Diophantus”;  University of Ioannina  Cypr University of Cyprus  Polska Adam Mickiewicz University.

      Projekt przyczynia się do przygotowania społeczności do zmniejszenia ryzyka występowania chorób zakaźnych i epidemii. Koncentruje się na czynnikach ryzyka istotnych dla stanu zdrowia jednostek. Z wyprzedzeniem przedstawia schematy zachowań ochronnych z perspektywy osobistej i populacyjnej.

     Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy naukowej i gotowości społeczności na wyzwania związane ze zdrowiem publicznym. Wprowadzenie działań w zakresie edukacji zdrowotnej,  odpowiedzialności społecznej następnych pokoleń. Zwiększenie kompetencji uczniów do angażowania się w uczenie się oparte na projektach, wzbudzenie ich ciekawości, zwracanie uwagi na dostępne dowody i nadawanie im znaczenia. Tworzenie partnerstw współpracy między szkołami, uczelniami, ośrodkami badawczymi, organami rządowymi i pozarządowymi, przy zaangażowaniu społeczności lokalnej.

     Realizacja projektu PAFSE

      

               W dniu 8 grudnia 2023r. grupa uczniów z klas 7 i 8 w ramach projektu edukacyjnego PAFSE udała się na Wydział Biologii UAM w Poznaniu na warsztaty pt."Szczepionki kontra choroby tego świata”. Najpierw zostaliśmy oprowadzeni po uczelni, po czym podzielono nas na dwie grupy. Zajęcia prowadzili studenci 4 roku "Nauczania biologii i przyrody". W czasie zajęć wypełnialiśmy ankiety i doskonaliliśmy swoje umiejętności w zakresie: dostrzegania różnic między odpornością wrodzoną a nabytą, znajomością sposobów nabywania odporności, działania surowicy i szczepionki oraz rozumienia konieczności obowiązkowych szczepień. Pracowaliśmy metodą notowania wizualnego oraz prezentowaliśmy scenki tematyczne.

     Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, a prowadzili je studenci 4 roku "Nauczania biologii

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • 67 25 64 087, /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/ 693 713 462, 67 25 64 035 /sekretariat, ul. Wojska Polskiego 31/ 67 25 65 614 /świetlica, ul.Wojska Polskiego 31/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski Poland
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych