• Krzyż miasto położone u ujścia Drawy do Noteci, prawa miejskie uzyskał w 1936 roku będąc w granicach Niemiec. W Polsce znalazł się 22 stycznia 1945 roku. Opuszczony przez ludność niemiecką wycofującą się razem z wojskiem, zniszczony bezmyślnie przez wojska radzieckie czekał na odbudowę i zagospodarowanie. powoli ściągali osadnicy z różnych stron Polski - 1 sierpnia 1946 roku mieszkało tu 3622 osób. Już 9 sierpnia 1945 roku, właśnie w Krzyż, uruchomiono pierwszą szkołę miejską w powiecie trzcianeckim. Otwarto ją w najstarszym budynku oświatowym miasta przy ulicy Sikorskiego (obecnie Zespół Szkół Zawodowych). Następnie zorganizowano szkołę w budynku przy ulicy Sienkiewicza 1 (obecnie LO i Gimnazjum). Od roku szkolnego 1948/49 podzielono ten budynek na dwie części : jedną zajmowała szkoła podstawowa, a drugą 11-letnia szkoła ogólnokształcąca. W budynku przy ulicy Sikorskiego uruchomiono natomiast średnią szkołę zawodową. na potrzeby szkoły podstawowej oddano wtedy inny lokal przy ulicy Sikorskiego, przeznaczony wcześniej na dom społeczny. Wobec wzrastającej liczby uczniów w 1958 roku powołano Komitet Budowy Szkoły. 24 października 1963 roku oddano do użytku nowo wybudowaną Szkołę Podstawową nr 1 przy ulicy Bieruta 31 (obecnie Wojska Polskiego). Kierowanie nią powierzono Stefanii Center. Szkole nadano imię Bojowników o Wolność i Demokrację. Kombatanci zrzeszeni w ZBoWiD: uczestnicy Powstania Wielkopolskiego, II wojny światowej zebrali i przekazali szkole pamiątki. Z ich właśnie inicjatywy nadano szkole takie imię i utworzono Izbę Pamięci. Od 20 II 2019 roku szkoła nazywa się: Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wlkp., a od 31 VIII 2019 roku znalazła się w nowej strukturze organizacyjnej: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • 67 25 64 087, /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/ 693 713 462, 67 25 64 035 /sekretariat, ul. Wojska Polskiego 31/ 67 25 65 614 /świetlica, ul.Wojska Polskiego 31/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski Poland
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych