• „Witaj Majowa Jutrzenko”

     • Uczennice i uczniowie klas 6e, 6f i 6g w tym tygodniu na lekcji historii szukali odpowiedzi na pytanie „Co to znaczy być patriotką – patriotą? Czym jest miłość do naszego kraju Polski?” Okazją do tego, była zbliżająca się Narodowa Majówka, czyli obchody Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy 1 maja, Dzień Flagi 2 maja i Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętniające uchwalenie w 1791 roku pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej konstytucji, wprowadzającej do dzisiaj stosowaną zasadę trójpodziału władzy, sformułowaną przez Monteskiusza.

      Formą uczczenia tych Świąt przez uczennice i uczniów, trochę inną niż w poprzednich latach, stały się wykonane przez nich „narodowe” kolaże.

     • Zakończenie roku szkolnego dla klasy III LO

     • ,,To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku!”

      30 kwietnia 2021 roku uczniowie klasy 3 LO zakończyli zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Spotkanie przeprowadzone zostało w formie on-line. W wideokonferencji uczestniczyli maturzyści, wychowawca klasy 3 LO, dyrekcja, nauczyciele, Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego oraz inni zaproszeni goście. Podczas uroczystości nie zabrakło wielu ciepłych słów i wzruszeń, a przygotowana przez klasę 2G LO prezentacja multimedialna pt.: ,,Przeżyjmy to jeszcze raz” przypomniała maturzystom najpiękniejsze chwile spędzone w szkole w gronie przyjaciół i nauczycieli. Po zakończonym spotkaniu uczniowie klasy 3 LO udali się do szkoły, aby osobiście odebrać świadectwa ukończenia liceum.

      Wszystkim tegorocznym maturzystom, w imieniu całej społeczności szkolnej, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Obyście napisali ten ważny egzamin jak najlepiej i dzięki temu dostali się na swoje wymarzone studia. Oby nowa droga życia, na którą wkraczacie, doprowadziła Was do szczęścia, a ludzie, których na niej spotkacie, byli dla Was życzliwi i pomagali w osiąganiu ważnych dla Was celów. Powodzenia

     • Uwaga Rodzice i Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

     •  

      4, 5, 6 maja 2021 r. to dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem naszej szkoły. W tych dniach chętni uczniowie  klas 1 – 3 mogą uczestniczyć w  zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w swoich grupach klasowych w godzinach od 8.00 do 11.30.

      Świetlica szkolna pełnić będzie dyżur do godziny 15.00.

      Zapisu dziecka chętnego do skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych lub opieki świetlicy należy dokonać u wychowawcy klasy do piątku 30 kwietnia do godziny 10.00.

     • Kalendarz na najbliższe dni

     • Dodatkowe dni wolne dla uczniów od zajęć edukacyjnych:

      4, 5, 6 maja 2021 roku - dla uczniów klas 1- 8 szkoły podstawowej i klas 1-2 liceum ogólnokształcącego. 

      25, 26, 27 maja 2021 roku - dla uczniów klas 1-7 szkoły podstawowej i klas 2 liceum ogólnokształcącego.

      Egzaminy zewnętrzne:

      Egzamin maturalny PP dla uczniów kl.III LO - 4, 5, 6 maja 2021 roku

      Egzamin maturalny PR dla uczniów kl.III LO - 7- 17 maja 2021 roku

      Egzamin ósmoklasisty dla uczniów kl.VIII - 25, 26, 27 maja 2021 roku

     • Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą kropelkową

     •       W związku z pandemią spowodowaną COVID-19 w klasach I-III odbyły się zajęcia poświęcone zwiększeniu świadomości ochrony własnego zdrowia. Głównym założeniem było, aby zwrócić uwagę dzieci na to, jak ważna jest profilaktyka i zapobieganie chorobom przenoszonym drogą kropelkową. Podczas tych zajęć uczniowie przygotowali prace na konkurs plastyczny, którego przedmiotem było zaprojektowanie wzoru na maseczce ochronnej lub przedstawienie, jak można bezpiecznie spędzić czas wolny w dobie koronawirusa. Głównym celem konkursu było:  

      • Propagowanie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii koronawirusa. 
      • Pobudzenie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci. 
      • Rozwijanie zdolności manualnych. 
      • Przedstawienie alternatywnych form twórczego spędzania czasu wolnego. 

      Na ręce organizatorów oddano wiele prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi
      z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów,
      a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na oryginalność i pomysłowość podejścia do tematu, estetykę pracy. 
      Po powrocie do szkoły laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. 

      Organizatorzy: Agata Zielińska, Ewelina Łapacz 

       

     • Konkurs plastyczno–techniczny

     •  „Marzenia się spełniają, gdy dzieci oszczędzają – plakat promujący oszczędzanie”

      23 kwietnia 2021 r. został rozstrzygnięty wewnątrzszkolny konkurs zorganizowany w ramach organizacji uczniowskiej SKO PKO BP który, adresowany był do wszystkich dzieci z klas I-III uczęszczających do naszej szkoły. Uczniowie musieli wykonać plakat promujący oszczędzanie. Celem konkursu było wdrażanie uczniów do świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania, wyzwalanie przedsiębiorczości, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej,  a także rozbudzanie wyobraźni i fantazji, rozwijanie zdolności manualnych.

      Na konkurs napłynęło bardzo dużo prac. Wszystkie były piękne, estetyczne, a przy tym niepowtarzalne! Do ich oceny powołano specjalne jury, które brało pod uwagę: pomysłowość, dobór materiałów plastycznych, technikę, a także wkład dziecka w wykonanie pracy.

      Po wnikliwej obserwacji przyznano nagrody główne. Po powrocie do szkoły laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

      Organizator: Ewelina Łapacz

     • XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny 18-24.04.2021r. 

     • Przeżywając Ogólnopolski   Tydzień Biblijny, rozmawialiśmy na katechezie o Piśmie św. z racji tego tygodnia uczniowie z klasy szóstej, 4c i 5a wzięli udział  w akcji wspólnego czytania Biblii. Zdeklarowali się, że codziennie zapoznają się z wybranym fragmentem biblijnym. Na zakończenie tygodnia  wykonali prace plastyczne na temat przeczytanej perykopy biblijnej. 

      Beata Rumińska- Grot 

     • Zdalne nauczanie

     • 23.04.2021 r.

      Tryb pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących pozostaje bez zmian: oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie, szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące - zdalnie.

     • Konkurs plastyczny pn. „Zatrzymajmy suszę i powodzie!” w ramach programu Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni

     •  

      Regulamin konkursu 

       

      1. Założenia konkursu

      Konkurs plastyczny jest przeznaczony dla uczniów ze szkół podstawowych. Poświęcony jest tematyce wodnej (szczegóły w następnych punktach, poniżej). Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych, dla klas I-III i dla klas IV-VIII.

      Celem konkursu jest podniesienie świadomości uczniów szkół podstawowych na temat zagadnień związanych z suszą i powodziami, a także poznanie przyczyn, skutków i sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom.

      2. Warunki ogólne

      a) Organizatorem konkursu jest PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

      b) Prace plastyczne będzie oceniał Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW w Bydgoszczy.

      c) W obydwu kategoriach wiekowych zostaną wybrane trzy pierwsze miejsca, za które przewidziane są nagrody, dyplomy oraz publikacja wizerunku zwycięzców. Możliwe są również wyróżnienia, które zostaną uhonorowane dyplomami.

      d) Prace plastyczne mają zostać wykonane na kartce w formacie A4.

      e) Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp. itd.).

      f) Oceniane będą kolejno: zgodność pracy z tematem, pomysłowość w podejściu do tematu, estetyka wykonania plastycznego.

      g) Terminy i sposób wysyłania prac znajdują się poniżej, w punktach 4 i 5

      h) Przystąpienie dzieci do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie ich danych osobowych i wizerunku do celów konkursowych oraz publikacji wizerunku i danych zwycięzców, takich jak: imię i nazwisko autora, klasa, reprezentowana szkoła. Zwycięskie prace będą również publikowane. Administratorem danych jest PGW WP RZGW w Bydgoszczy.

      i) Dzieło plastyczne ma być pracą samodzielną ucznia.

      3. Tematy:

      a) Klasy I-III

      - temat - „Stop Suszy!”

      - dzieci mają do wyboru dwa sposoby przedstawienia tematu „Stop Suszy!” (należy wybrać jeden ze sposobów):

      1. Jak można przeciwdziałać skutkom suszy? (jak można „walczyć” z suszą?)

      2. Co się stanie, jeśli nie będziemy przeciwdziałać skutkom suszy? (jak będzie wyglądać świat, jeśli nie będziemy „walczyć” z suszą?)

      b) Klasy IV-VIII

      - temat - „Stop Powodzi!”

      - dzieci i młodzież mają do wyboru dwa sposoby przedstawienia tematu „Stop Powodzi!” (należy wybrać jeden ze sposobów):

      1. Jak można przeciwdziałać powodziom? (jak można zapobiec powodzi?)

      2. Co się stanie, jeśli nie będziemy przeciwdziałać powodziom? (jak będzie wyglądać świat, jeśli nie będziemy „zatrzymywać” powodzi?)

      4. Terminy:

      a) Prace należy przesłać do 21 maja 2021r. wraz z wypełnioną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik)

      • uczniowie klas I-III na adres mailowy: elapacz@zsokrzyz.pl                    
      • uczniowie klas IV-VIII na adres mailowy: egras@zsokrzyz.pl

      b) Prace będą oceniane między 01.06.2021r. a 15.06.2021r.

      c) Wyniki zostaną ogłoszone 16.06.2021r.

      Każda praca musi zawierać imię i nazwisko autora, klasę do której uczeń uczęszcza oraz nazwę i adres szkoły, którą reprezentuje wraz z oświadczeniem i zgodą na publikację wizerunku i danych osobowych. Te dane należy umieścić na odwrocie pracy.

      Załącznik

     • Światowy Dzień Ziemi

     • 22 kwietnia miliony ludzi na całym świecie obchodzą Dzień Ziemi – największe święto ekologiczne. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu czy też wieku. Celem święta jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

       Zapraszam do obejrzenia filmu, który powstał z udziałem uczniów naszej szkoły specjalnie na tę okazję.

      Wszystkim uczniom zaangażowanym w realizację filmu składam serdeczne podziękowania za gotowość do współpracy oraz wykazanie się postawą godną młodego ekologa.

      W materiale wykorzystano fragment filmu:

      Planet Earth Forever (BBC Planet Earth videoclip) – Jo Blankenburg

      Recytacja: Kornelia Nowak

      Katarzyna Brzezińska

     • KWITNĄCE POLA NADZIEI

     • Przy budynku Liceum Ogólnokształcącego kwitną żonkile posadzone przez wolontariuszy we wrześniu, w ramach akcji Pola Nadziei. To wyraz naszej solidarności z chorymi i pracownikami hospicjum. Z powodu pandemii nie mogliśmy przeprowadzić w tym roku kwesty na rzecz Hospicjum w Darłowie, ale mamy nadzieję, że za rok nic nam w tym nie przeszkodzi.

     • Komunikat

     • W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim:

      - przedłuża zawieszenie funkcjonowania obiektów sportowych, z wyjątkiem obiektów znajdujących się na otwartym powietrzu w ZSO w Krzyżu Wielkopolskim do 3 maja 2021r.

      - informuje o wyjątku (bez udziału publiczności) dla: sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1.

      Na obiekcie sportowym na otwartym powietrzu może przebywać nie więcej niż 25 osób!!!

     • Brawa dla Julity

     • XXIII Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty” w Wieleniu odbył się w tym roku online. Z powodu pandemii nie było bezpośredniego spotkania recytatorów i osób śpiewających poezję, jurorzy ocenili wystąpienia nadesłane w postaci filmików – na szczęście uczestników nie zabrakło.

      Miło nam poinformować, że w kategorii szkół ponadpodstawowych III miejsce zajęła Julita Węska z klasy 2g Liceum Ogólnokształcącego. Gratulacje!!!

     • Realizowanie projektu „Diecezjalna Mapa Zanieczyszczeń Powietrza”

     • Realizowanie projektu „Diecezjalna Mapa Zanieczyszczeń Powietrza” diecezjalnego  Centrum Wolontariatu Caritas  
      w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. 

        Uczniowie wszystkich oddziałów klas  szóstych, 4c i 5a uczestniczyli  w zajęciach, gdzie mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat ekologii. Dowiedzieli się, jakie problemy porusza Papież Franciszek w encyklice Laudato si`. 

      Pogłębiona wiedza zainspirowała do działania, dzięki temu powstały piękne prace plastyczne, które przedstawiają troskę o wspólny dom - przyrodę, ekologiczną wrażliwość. Wyrażają co możemy zrobić dla środowiska. 

      Poniżej prezentuję wybrane prace dotyczące tego tematu. 

                                                                                                        Beata Rumińska- Grot 

     • „Kokosza, grosz do grosza!”

     • Uczniowie klasy 2gLO rozpoczęli realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kokosza, grosz do grosza!”, który będą realizować w klasie drugiej i trzeciej liceum. 

      Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami.  

      W ramach projektu uczniowie wzięli udział zajęciach: „Świat finansów”, których celem było przybliżenie podstaw funkcjonowania rynku finansowego, zapoznanie z kluczowymi narzędziami i sposobami inwestowania. 

     • Zawody CMI

     • Uczniowie rozwijając zainteresowania algorytmiczne, programistyczne oraz robotyczne na zajęciach realizowanych w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego, mają szansę wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, biorąc udział w konkursach i zawodach CMI.
      Miło nam poinformować, że zespół reprezentujący naszą szkołę w składzie:

      • Kamil Bortnik
      • Gracjan Sekuterski
      • Marta Wiśniewska

      zajął pierwsze miejsce w etapie lokalnym Zawodów Algorytmicznych CMI (trzeci wynik w rankingu krajowym) i zakwalifikował się do etapu regionalnego na Politechnice Gdańskiej.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na półfinałach.

     • Rośliny posadzone – czekamy na ptaki!

     • Dnia 30 marca br. uczestnicy projektu „Azyl Braci Skrzydlatych” pod opieką p. Aleksandry

      Helak-Graś oraz p. Anny Tejchman zrealizowali kolejne zadanie w celu poprawy warunków bytowania krzyskiego ptactwa. Po zawieszeniu budek lęgowych przyszedł czas na posadzenie roślin.

      Na terenie parku szkolnego przy ulicy Sienkiewicza posadzone zostały: czarny bez, berberys, dzika róża, aronia oraz jarzębina. Czarny bez oraz dziką różę grupa projektowa posadziła również przy budynku szkolnym na ulicy Wojska Polskiego.

      Mamy nadzieję, że krzewy te staną się w przyszłości naturalnym miejscem gniazdowania ptaków, a ich owoce – smacznym pożywieniem dla nich.

      K. Brzezińska

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • zsokrzyz@wp.pl
   • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych