• Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     •  

      1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, polskie święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Mówiąc najprościej Żołnierzami Wyklętymi byli Polacy, którzy nie pogodzili się decyzją Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które postanowiły, iż Polska znajdzie się po II wojnie światowej w sowieckiej strefie wpływów, a więc nie będzie krajem w pełni niepodległym.

      Walka Żołnierzy Wyklętych z wojskami radzieckimi i częścią Polaków popierających Sowietów nie mogła zakończyć się sukcesem. Wielu z nich zginęło w walce, wielu osądzono i skazano na karę śmierci, wielu do końca ich życia prześladowano.

      Ginęli ludzie wybitni, oddani bezgranicznie Polsce, prawdziwi patrioci, dla których wolność była wartością najwyższą. Sowietyzacja Polski powojennej charakteryzowała się nieuznawaniem żadnych świętości, a jej mottem przewodnim było hasło, iż cel uświęca środki.

      Przykry jest fakt, że już po zakończeniu II wojny światowej, gdy na świecie zapanował pokój, w wielu rejonach naszego kraju nadal toczyły się walki i ginęli ludzie. Pokazuję to jak bardzo skomplikowana i trudna do zrozumienia jest nasza przeszłość.

      Najbardziej chyba tragicznym symbolem tamtych wydarzeń jest postać młodej sanitariuszki Danuty Siedzikówny, która posługiwała się pseudonimem „Inka”. Ta młoda dziewczyna, która opatrywała zarówno żołnierzy, którzy walczyli z komunistami jak i żołnierzy walczących po stronie komunistów została aresztowana, skazana na śmierć i rozstrzelana w wieku zaledwie 17 lat.

                                                                                                    Tomasz Molenda

     • Uwaga!

     •  

      W związku z dużą ilością przesłanych przez uczniów nagrań oraz prośbami o przesuniecie terminu ich nadsyłania komisja konkursowa Szkolnego Konkursu Recytatorskiego im. K. K. Baczyńskiego informuje, iż wyniki półfinału zostaną ogłoszone do dnia 3 marca 2021 r. zaś finał odbędzie się 9 marca 2021 r.

      Komisja Konkursowa

     • „Warsztaty dla uczniów „Pokolenie Kolumbów – młodzież walcząca”

     • Uczniowie klasy VIII wzięli udział wzięli udział w warsztatach online z okazji 100. rocznicy urodzin przedstawiciela pokolenia Kolumbów, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

       W czasie zajęć przypomniano jego postać oraz udział w Powstaniu Warszawskim. Przybliżono również historię młodych osób z Wielkopolski, którzy jak Baczyński urodzili się na początku lat 20. XX w. i brali czynny udział w działalności konspiracyjnej podczas II wojny światowej.

      Organizatorem warsztatów było Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu a zajęcia poprowadziła dr Izabella Kopczyńska.

      Tomasz Molenda

     • Matura tuż, tuż!

     • Tegorocznym maturzystom przyszło przygotowywać się do egzaminu dojrzałości w trudnych pandemicznych warunkach. Już od wielu miesięcy uczą się w trybie zdalnym. Niewątpliwą odmianą dla nich są odbywające się w szkole konsultacje z przedmiotów maturalnych. Uczniowie mieli już też możliwość sprawdzenia poziomu swojej wiedzy, biorąc udział w egzaminach próbnych. W styczniu i lutym odbyły się próbne egzaminy maturalne zaproponowane przez wydawnictwo Nowa Era. Kolejna próba odbędzie się w dniach 3 - 16 marca, tym razem wg wytycznych i z wykorzystaniem arkuszy  przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

       Życzymy powodzenia.

     • Komunikat

     • Konsultacje dla uczniów kl. VIII odbywają się wg harmonogramu i instrukcji przedstawionej  rodzicom i uczniom przez e-dziennik. Proszę o dostosowanie się do procedur i zasad organizacyjnych.

     • INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,,KSIĄŻKI CZYTAJCIE, ŚWIAT POZNAWAJCIE”.

     •  

      W dzisiejszych czasach głównym konkurentem książki dla dzieci stał się komputer, telewizja czy smartfon, dlatego założeniem innowacji pedagogicznej ,,Książki czytajcie, świat poznawajcie”  jest uczynienie z czytania sposobu na spędzanie wolnego czasu. Obserwujemy u dzieci problemy z czytaniem ze zrozumieniem, z uważnym słuchaniem tekstu
      i umiejętnością budowania krótkich i dłuższych wypowiedzi, a przede wszystkim
      z systematycznym czytaniem książek. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Częste czytanie dzieciom i przez dzieci na głos podnosi poziom wypowiedzi ustnych i pisemnych, pozwala na lepsze rozumienie tekstów i poleceń, poprawia koncentrację, zwiększa skłonność do refleksji i krytycznego myślenia, podnosi umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, zwiększa ambicję i motywację
      do czytania, daje umiejętność rozwiązywania własnych problemów emocjonalnych poprzez analizę problemów bohaterów literackich, poprawia wzajemne relacje między uczniami, przyczynia się do powstawania bliskich relacji i więzi emocjonalnych między czytającymi
      a słuchającymi, daje większą otwartość na nowe sytuacje i osoby, powoduje wzrost czytelnictwa, wyrobienie nawyku i gustu czytelniczego oraz podnosi rangę książki. W dobie globalizacji czytanie jest nastawione na poznawanie wybranych państw europejskich.

       

      Główny cel innowacji to zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury, a także poszerzanie wiedzy o państwach europejskich.

      Cele szczegółowe:

      • Opanowanie techniki głośnego czytania: prawidłowej artykulacji, dykcji, akcentowania, przestankowania oraz intonowania.
      • Wzbogacanie słownictwa dzieci, poszerzanie zasobu słów, poprawności gramatycznej, fleksyjnej i składniowej.
      • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, takich jak: logiczne myślenie, porównywanie, wnioskowanie, abstrahowanie itp.
      • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania poznawczej funkcji literatury.
      • Rozwijanie ciekawości świata i poznawania interesujących ludzi.
      • Rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci: recytatorskich, plastycznych i aktorskich.
      • Rozwijanie wiary we własne możliwości.
      • Propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych.
      • Kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki.
      • Podniesienie poziomu czytelnictwa i motywacji do czytania.

      Etap edukacji wczesnoszkolnej jest najbardziej wskazanym czasem, w którym należy uświadomić dzieciom jak ważne jest czytanie książek. Podjęte działania mają sprawić, aby dziecko oderwało się od TV i Internetu, polubiło książkę i przygotowało się do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów w niej zawartych, nauczyło się spędzać właściwie wolny czas. Dzięki podjętym działaniom uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, samodzielnie dokonywać wyborów lektur, doskonalić technikę czytania, popularyzować czytelnictwo w swoim najbliższym środowisku poprzez stosowanie metody bostońskiej. Staramy się tak prowadzić zajęcia, by każde dziecko mogło w pełni wykazać swoją inwencję twórczą, pomysłowość oraz aby poszerzyło swoją wiedzę na temat różnych krajów europejskich.

      Czytanie dziecku wszechstronnie je rozwija – emocjonalnie, umysłowo, moralnie. Wystarczy 20 minut dziennie, codziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny kapitał
      w każdym z tych aspektów jego osobowości, potencjału  i charakteru.

      Adresatami innowacji są uczniowie klasy 2a i 2d. Czas realizacji obejmuje okres ośmiu miesięcy od 01.10.2020 r. do 31.05.2021 r. Zajęcia innowacyjne odbywają się w czasie zajęć edukacyjnych.

      Innowacja polega na tym, że nauczyciel codziennie rano przez 10 minut czyta uczniom wybraną książkę. Jeden raz w miesiącu będzie to książka dotyczącą wybranych krajów europejskich. Każde dziecko na podstawie zdobytej wiedzy prowadzi swój zeszyt, w którym umieszcza informacje o wybranym kraju (stolica, flaga, kontur mapy, krótki opis, zabytki).  Pod koniec zajęć edukacyjnych każde dziecko czyta przez 10 minut wybraną przez siebie książkę, czasopismo lub komiks z biblioteczki klasowej. Po południu w domu każde dziecko czyta 10 minut. Aktywność nie podlega ocenom. Jej celem jest zbudowanie czytelniczej społeczności i pokazanie, że czytanie może być przyjemne.

      Kolejnym działaniem innowacji pedagogicznej jest podniesienie umiejętności organizacyjnych i społecznych poprzez przygotowanie konkursów:

      • „Książka się nie rozładuje, za to Ty wiedzą się naładujesz”.
      •  ,,Konkurs pięknego czytania – czytać książki fajnie jest, ten kto czyta jest
       the best”.
      •  ,,Książka Twoim narzędziem z nią cały świat zdobędziesz – kolaż wybranego państwa europejskiego”, ,,Mały Mistrz Ortografii”.

      Agata Zielińska

      Ewelina Łapacz

       

       

     • Wystawa prac dzieci z klas I – III

     • Za nami I okres roku szkolnego 2020-2021. Był to bardzo pracowity czas, zarówno podczas nauki stacjonarnej,  jak i w czasie zdalnego nauczania. Efektem ciekawych zajęć plastyczno – technicznych w klasach I – III są wspaniałe prace, które wyróżniają się kreatywnością i ciekawymi technikami wykonania. Prace wykonane zostały przez dzieci samodzielnie, z wielkim zaangażowaniem i dokładnością. Tematyka prac była zgodna z porami roku, które już za nami bądź zbliżają się ku końcowi.

      Panie są dumne z małych artystów i dlatego chcą zaprezentować  prace dzieci szerszemu gronu odbiorców,  w szczególności  rodzicom.

     • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ – 23 LUTEGO

     •  

      Czy wiesz, że na depresję zapada ok. 10% populacji ogólnej? W krajach Europy obserwuje się wyraźny wzrost liczby osób z rozpoznaniem depresji.

       

      Pogotowie Psychologiczne na Światowy Dzień Walki z Depresją przygotowało całodniową konferencję.
      Wydarzenie dla rodziców, młodzieży szkolnej i wszystkich zainteresowanych.

       

      Wydarzenie on line – wtorek 23 lutego 2021r. godzina 10.00

      Pogotowie psychologiczne to witryna poświęcona zdrowiu i dobremu samopoczuciu, wraz z  Partnerami zaprasza na całodzienny cykl spotkań, związanych z tematem depresji.

       

      Od 10.00 do 22.00 Konsultantki Pogotowia oraz zaproszeni Goście będą opowiadać o jej źródłach, objawach i leczeniu.

      Każda kolejna pełna godzina to kolejne wydarzenie.


      Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte, nie obowiązują na nie zapisy.

      Strona wydarzenia:
      https://pogotowiepsychologiczne.com.pl/dzien-walki-z...

       

      Organizator: www.pogotowiepsychologiczne.com.pl

       

      Partnerami Wydarzenia są Twójpsycholog oraz STYKI.

       

      PROGRAM WYDARZENIA:

       

      10.00 Depresja. Co mówią na mieście, Stanisław Adamczyk i Marta Makuch, studenci USWPS
      11.00 Depresja a ćwiczenia fizyczne, dr hab. Krystyna Rymarczyk, prof. Uniwersytetu SWPS
      12.00 Rodzicu, reaguj! To może być depresja, Julita Abramowicz i Marzanna Jakoniuk
      13.00 Depresja poporodowa, Maria Toplišek i Małgorzata Zataj
      14.00 Depresja wśród osób starszych, Anna Dudzińska i Patrycja Kurowska
      15.00 LGBT+ Depresja, Anna Ciucias
      16.00 Nastolatki w obliczu depresji, Anna Ciucias i Marta Stefaniuk
      17.00 Depresji w szkole nie widać, Hanna Buchner, Patrycja Kurowska i Katarzyna Zielińska
      18.00 Depresja sezonowa, Marysia W. i Justyna Józefowicz
      19.00 Jak sobie poradziłem z depresją. Wywiad z Mariuszem Zakrzewskim, Justyna Józefowicz
      20.00 Zaburzenia depresyjne u dzieci - kiedy mogą się pojawić? Magdalena Jęczmień i Kaja Toczyska z Twójpsycholog 
      21.00 Depresja. Panel dyskusyjny oraz odpowiedzi na pytania, Zespół Pogotowia Psychologicznego

      Serdecznie zapraszam!

      Grażyna Piasek, psycholog szkolny 

     • „Przestępstwa – jak się przed nimi uchronić i gdzie szukać pomocy?” - licealiści budują i poszerzają swoją świadomość prawną

     • Uczennice i uczniowie klasy 2p i 2g Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wielkopolskim po raz kolejny skorzystali z możliwości poszerzania swoich horyzontów. Tym razem była to lekcja szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej. Skorzystaliśmy z programu edukacyjnego przygotowanego przez Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości „Przestępstwa. Jak się przed nimi uchronić i gdzie szukać pomocy?”. Dzięki zajęciom przeprowadzonym  na lekcjach wiedzy o społeczeństwie młodzież dowiedziała się m.in.: jakie są regulacje prawa karnego, analizowała statystyki czynów zabronionych, uczyła się wyłapywać tzw. fake newsy, a także dowiedziała się gdzie szukać pomocy, w sytuacji gdy stanie się ofiarami przestępstwa lub będzie jego świadkami.

      Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, a wiedza i umiejętności, które zdobyła podczas nich przydadzą się nie raz w życiu.

     • KOMUNIKAT

     • Od 15 lutego 2021 r. uczniowie z klas 1-3 wracają do szkoły. Zajęcia będą się odbywały z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN i Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

     • KOMUNIKAT

     • W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim:

      - przedłuża zawieszenie funkcjonowania hali sportowej w ZSO w Krzyżu Wielkopolskim do 28 lutego 2021r..

       

      Zawieszenie nie dotyczy obiektów sportowych znajdujących się na otwartym powietrzu.

       

      Jednocześnie informuje o nadal istniejących wyjątkach (bez udziału publiczności) dla:

      1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2) );
      2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
      3. zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;
      4. uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
      5. zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;
      6. szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
      7. organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);

      Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1–7, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych lub Akademicki Związek Sportowy.”

     • Szkolny Konkurs Recytatorski im. K. K. Baczyńskiego

     •  

      Postanowienia ogólne

      1. Organizatorem konkursu są nauczyciele j. polskiego oraz historii uczący w klasach 6- 8 SP oraz LO Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim.
      2. Celem konkursu jest:
      • popularyzowanie twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
      • kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa;
      • krzewienie wśród młodzieży idei patriotyzmu, braterstwa, poświęcenia;
      • odkrywanie talentów recytatorskich uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim;
      • wzbogacanie życia kulturowego szkoły i środowiska.
      1. Konkurs ma charakter szkolny i jest skierowany do uczniów klas 6- 8 Szkoły Podstawowej oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim.
      2. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach:

      - klasy VI-VIII SP

      - klasy LO

      1. Uczestnikami konkursu są recytatorzy indywidualni.
      2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

      - półfinał

      - finał

      1. Nad przebiegiem Konkursu, oceną wystąpień konkursowych oraz wytypowaniem

      zwycięzców czuwa powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.

      1. W skład komisji konkursowej wchodzą 4 osoby.

      Zasady udziału w konkursie

      1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
      2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres tomaszmolenda1982@gmail.com we wskazanym terminie nagrania z recytacją utworu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
      3. Półfinał Konkursu odbywa się w trybie zdalnym (on-line), zadaniem uczestnika będzie przygotowania recytacji wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
      4. Czas trwania materiału audiowizualnego nie powinien przekraczać 4 minut.
      5. Prezentacja utworu może być wzbogacona o muzykę, gest i ruch pod warunkiem, że

      służą one twórczej interpretacji tekstu.

      1. Organizator postanawia, iż dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu oraz

      możliwe jest użycie dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefonu

      komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery.

      1. Materiał audiowizualny powinien zawierać:

      - krótkie przedstawienie się autora – imię i nazwisko, klasa

      - przedstawienie prezentowanego utworu (podanie tytułu

         i autora utworu)

      1. Materiał audiowizualny należy przesłać do 21 lutego 2021 r. do godziny 23:59 w postaci materiału audiowizualnego w formie elektronicznej, w formacie mp4 z dopiskiem „Szkolny Konkurs Recytatorski im. K. K. Baczyńskiego” na adres tomaszmolenda1982@gmail.com.
      2. Warunkiem przyjęcia pracy do Konkursu jest jej terminowe nadesłanie do Organizatora.
      3. Komisja Konkursowa przesłucha nagrania i do dnia 28 lutego 2021 r. ogłosi za pośrednictwem strony internetowej ZSO w Krzyżu Wielkopolskim oraz poprzez media społecznościowe SP i LO finalistów konkursu.
      4. Do finału przechodzi 4 uczniów z SP oraz 4 z LO wybranych przez Komisję Konkursową.
      5. Finał Konkursu odbędzie się 4 marca 2021 r. w formie podanej przez Organizatora.
      6. Finał polegać będzie na przedstawieniu stacjonarnym bądź za pośrednictwem platformy Teams wybranego  utworu K. K. Baczyńskiego.
      7. W finale Konkursu zostaną wybrani laureaci I, II, III, IV miejsca.

       

      Postanowienie końcowe

      1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przełożenia Konkursu, bez podania przyczyn.
      2. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny

      oraz prawo do niewyłaniania zwycięzcy.

      1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
     • Udział licealistów w akcji “Co licealista wie o laboratorium?”

     • Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wlkp. wzięła udział w spotkaniu on-line z przedstawicielami rady Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych UMP przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Akcja miała na celu propagowanie wiedzy o zawodzie diagnosty laboratoryjnego, zachęcanie do badań profilaktycznych i poszerzenie świadomości uczniów w tym temacie oraz przedstawienie możliwości związanych ze studiowaniem tego kierunku.

     • INFORMACJA

     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. oferuje różnorodne formy wsparcia dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom, także w sytuacjach kryzysowych.

      W celu skorzystania z pomocy należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo i umówić się  na termin konsultacji/porady lub innej formy wsparcia.

       

      Kontakt:

      Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

      ul. Wojska Polskiego 73

      64-761 Krzyż Wielkopolski

      www.pppkrzyz.pl

      e-mail: ppp_krzyz@onet.pl

      telefon: 67 2565143 w godzinach: od 7.30-15.30   

     • DBI 2021

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

      Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki. Partnerami akcji zostały firmy: Facebook, Google, Samsung, Librus oraz Elektrownia Powiśle.

      DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

     • Prezent od firmy Thule

     • 8 lutego 2021 r. w świetlicy szkolnej  nastąpiło uroczyste przekazanie 60 plecaków dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. Serdecznie dziękujemy firmie Thule za wspaniały prezent, który upamiętni 20 - lecie firmy. 

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
   • zsokrzyz@wp.pl
   • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
   • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
   • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
   • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
   • www.zso.krzyz.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych