• „Słowa pod parasolem”

     • Powiatowy Konkurs Recytatorski dla klas I-III  „Słowa pod parasolem”

      W świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. odbyła się wideokonferencja, podczas której uczennice szkoły wygłosiły dobrany i opanowany pamięciowo tekst literacki. Tematyka wybranego liryku związana była z jesienią. Wiersze pochodziły ze zbiorów poetów polskich.

      Oceny recytowanych tekstów dokonała komisja konkursowa powołana przez Pracownię Teatralną Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance.

      Nasze uczestniczki zajęła wysokie lokaty:

      I miejsce - Adrianna Sienkiewicz, kl.3b;

      II miejsce - Michalina Kassyk, kl.3d;

      III miejsce – Magdalena Korycińska, kl.2b.

      Wszystkim uczestniczkom konkursu składamy gratulacje i podziękowania za wspaniałe przygotowanie.

      Opiekun ze szkoły: Krystyna Matkowska

     • 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

     •  

      Zespół Szkół Ogólnokształcących uczcił rocznicę 11 listopada

                             „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem”.

                                                     Józef Klemens Piłsudski

      Rokrocznie 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, święto państwowe upamiętniające odzyskanie przez Polskę Niepodległości w roku 1918. Dzień 11 listopada został ustanowiony świętem państwowym w roku 1937, wcześniej obchody w tym dniu miały charakter wojskowy. W okresie po II wojnie światowej Narodowe Święto Niepodległości zostało zniesione przez polskich komunistów. Do tradycji obchodów 11 listopada powrócono w 1989 roku, symbolicznie kończąc czasy podporządkowania Związkowi Radzieckiemu.

      Tegoroczne obchody Święta Niepodległości przebiegają inaczej niż zwykle. Nie możemy się gromadzić, ale pomimo tego powinniśmy pamiętać i uczcić symbolicznie ten niezwykły dzień. Przedstawiciele Naszej Szkoły, zgodnie z jej tradycją i w poczuciu obowiązku, złożyli biało -czerwoną wiązankę kwiatów pod pomnikiem znajdującym się w centralnym miejscu naszego miasta. Nasze upamiętnienie miało miejsce dokładnie o godzinie 11.11. 

     • Komunikat

     • 11 listopada jest dniem wolnym od zajęć.
      W pozostałe dni zajęcia odbywają się zgodnie z planem.
     • Niepodległość- nieoczywistość…

     • Prace wykonane przez uczniów szkoły podstawowej

                 Jak co roku 11 listopada obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości, rocznicę, która upamiętnia odzyskanie, odbudowanie polskiej państwowości w roku 1918. W rozmowach z uczniami spostrzegam często, jak trudno żyjąc w Niepodległym państwie zrozumieć fenomen i istotę Niepodległości. Niepodległość wydaje się na co dzień czymś tak oczywistym jak tlen, którym oddychamy. Po prostu jest nam ciężko sobie wyobrazić, żeby mogło jej zabraknąć.

                      Wspominając rocznicę 11 listopada warto pamiętać, że Niepodległość nie zawsze jest tak oczywista, jakby się mogło nam wszystkim wydawać. W historii Polski można znaleźć wiele przykładów czasów, gdy Niepodległości nas pozbawiano. Dla wielu pokoleń Polaków Niepodległość była przedmiotem marzeń i dążeń. Nasi przodkowie częstokroć narażali swe życie walcząc o nią. Wielu z nich walkę tę przypłaciło tym co najcenniejsze, swym życiem. Dziś żyjemy w kraju Niepodległym. Na co dzień trudno zachwycać się czymś co po prostu jest nam dane. Lecz pamiętać należy, że Niepodległość niestety nie była i nie jest Nam dana na zawsze, że Niepodległość to nie zawsze oczywistość, że Niepodległość to też ogromna odpowiedzialność. Niech 11 listopada, szczególnie w tych trudnych czasach, będzie okazją do refleksji nad tym co wcale takie oczywiste nie jest…

      Tomasz Molenda

     • UWAGA !!!!

     • Informuję, że w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną  przedłuża się zawieszenie działalności hali sportowej przy ZSO w Krzyżu Wlkp. na okres do 29.11.2020 r. z możliwością przedłużenia.
      Jednocześnie informuję, że do dyspozycji pozostają obiekty sportowe znajdujące się na świeżym powietrzu – przy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Sienkiewicza.

      Dyrektor ZSO w Krzyżu Wlkp. Renata Dahmani

       

     • Szkoła do hymnu

     • Mimo, że obecny czas jest bardzo trudny, pragniemy po raz kolejny  przyłączyć się do akcji „Szkoła do hymnu”. Dnia 10 listopada o godzinie 11.11 zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do zaśpiewania czterech zwrotek  Mazurka Dąbrowskiego. Link do melodii zostanie udostępniony w czasie zajęć. Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania.

     • Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy

     • "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy"

      pilotażowy system nauki matematyki zeszyt. online w klasach IV szkół podstawowych

       

      Projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” jest realizowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i Centrum Kształcenia Pomocniczego; trwa 1 rok szkolny i przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych oraz ich nauczycieli matematyki. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji matematycznych

      i ICT przy użyciu eksperymentalnego informatycznego systemu zeszyt. online.

      Udział w projekcie jest bezpłatny.

      Z naszej szkoły do projektu zostali zgłoszeni wszyscy uczniowie klas czwartych oraz ich nauczyciele matematyki - p. Agata Nowak i p. Aneta Wiśniewska. Przed rozpoczęciem pracy na platformie, nauczyciele uczestniczyli w obowiązkowym zdalnym szkoleniu.

      Jak działa system?

      System to samodopasowujące się zestawy zadaniowe z tematów wybranych przez nauczyciela zgodnych z materiałem szkolnym.

      Zgodnie z rekomendacjami nauczyciele używają platformy jako alternatywę do klasycznych papierowych prac domowych. Zaletą takich ćwiczeń jest:

      - natychmiastowe sprawdzenie poprawności odpowiedzi ucznia - przez to nie powtarza błędnego toku rozumowania w kolejnych zadaniach

      - dobór zadań do potrzeb i możliwości ucznia, przez to nie marnuje czasu na zadania za łatwe albo za trudne

      - pomoc uczniowi z zadaniem, gdy ma z nim trudność lub niepoprawnie je rozwiązał - przez to otrzymuje wsparcie, gdy nie ma w domu dostępu do nauczyciela

      - uczeń może również wysłać zapytanie do nauczyciela.

      W czasie zdalnego nauczania platformę wykorzystujemy, jako narzędzie do nauki w domu wspierane zdalnymi lekcjami realizowanymi przez nauczycieli.

      Koordynator projektu

      Aneta Wiśniewska

      https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Politechnika-wspiera-szkoly-w-trakcie-pandemii

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
    • zsokrzyz@wp.pl
    • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
    • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
    • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
    • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
    • www.zso.krzyz.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych