• Próbny egzamin ósmoklasisty

     • Drodzy ósmoklasiści,

      W dniach 30.03-01.04.2020r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną Komisję Egzaminacyjną. Oczywiście będziemy mogli to zrobić wyłącznie w sposób jaki do tej pory uczycie się, na odległość. Wymaga to przygotowania stanowiska pracy,  waszej uczciwości i zastosowania się do wskazówek organizacyjnych.

      Egzamin próbny odbędzie się:

      30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski (120 minut); - arkusze do pobrania

      31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9.00 - matematyka (100 minut)- arkusz do pobrania

      1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne (90 minut).

      Każdy dzień wyglądać będzie podobnie.

      Do godzinie 8.30 zgłosicie swoją gotowość do egzaminu próbnego drogą elektroniczną u wychowawcy.

      Około godziny 9.00 na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczone zostaną arkusze, nagranie na język angielski do pobrania przez uczniów (link do arkuszy zamieszczony zostanie na stronie szkoły). Nie musicie drukować arkuszy, możecie wykonać zadania czytając z monitora. Odpowiedzi możecie nanieść na wydrukowaną, załączoną kartę odpowiedzi, na własną kartkę w formacie A4 („na brudno”) lub zapisując od razu w formie elektronicznej. Musicie przygotować się na odtwarzanie nagrania na język angielski.

       Kartę odpowiedzi w formie elektronicznej należy wysłać  na pocztę elektroniczną nauczyciela przedmiotu do godziny 11.30 każdego dnia. To szansa na sprawdzenie siebie. W tych dniach nie będziecie obciążani innymi zadaniami. Szczegółowe informacje możecie otrzymać od wychowawców i nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych.

     • Komunikat

     • Szanowni  Rodzice

      W związku z zaistniałą sytuacją i koniecznością prowadzenia edukacji w sposób zdalny zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań. Szkoła opracowała plan zajęć dla uczniów, który pozwoli na racjonalne, bezpieczne dla zdrowia, efektywne gospodarowanie czasem nauki w domu. Liczymy na wsparcie Państwa w komunikacji elektronicznej nauczyciela z uczniami oraz pozyskiwaniu informacji zwrotnej o przebiegu nauczania.

      Nauka prowadzona będzie na odległość, z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczycieli głównie przy pomocy narzędzia Google.  Uczniowie pracować będą w domu wg proponowanego planu lekcji zamieszczonego w Materiałach dla ucznia na stronie internetowej szkoły. Kontakt z nauczycielem możliwy jest pod podanym adresem oraz w inny sposób proponowany przez nauczyciela. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. realizowana będzie podstawa programowa. Prowadzone będzie również ocenianie według systemów przedmiotowych dostosowanych do obecnej sytuacji i formy prowadzenia nauczania, które przekazane zostaną przez nauczycieli przedmiotów. Informacje o uzyskanych przez uczniów ocenach odczytacie Państwo w e-dzienniku.

      W obecnej sytuacji szczególnie istotna jest aktywność i systematyczność pracy naszych uczniów i utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami. W przypadku braku wystarczającej ilości sprzętu, możecie Państwo regulować samodzielnie czas pracy uczniów. Ważne jest, aby dziecko systematycznie pracowało, jednak w swoim tempie i na miarę swoich  możliwości. Nie będziemy wymagać, aby uczniowie z dnia na dzień wykonywali wszystkie zadane prace, do zagadnień trudniejszych, wrócimy po powrocie ze szkoły.

      W miarę możliwości prosimy o przygotowanie stanowiska pracy, dobrze oświetlonego, z ergonomicznym krzesłem, fotelem, w pomieszczeniu wietrzonym i wolnym od hałasu.

       Prosimy o kontrolę sprawności urządzeń oraz systemów zabezpieczających,  zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dziecka w sieci i racjonalnego korzystania z zasobów Internetu.

            Informujemy, że dyżury pełnią pedagodzy, psycholog, nauczyciele świetlicy.

      Liczymy na wyrozumiałość i współpracę

     • Konkurs ,,Zajączek Wielkanocny”

     • KONKURS WIELKANOCNY

      Świetlica szkolna ZSO w Krzyżu Wlkp. zaprasza uczniów klas I – V do udziału w Konkusie ,,Zajęczek Wielkanocny”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zajączka wielkanocnego dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów (kredki, farby, pastele, rysunek, wydzieranka, witraż, wyklejanka itp.). Forma pracy – płaska. Format dowolny. Uczeń po wykonaniu pracy przesyła jej zdjęcie (oraz informacje: imię, nazwisko, klasę) na adres mailowy swietlicazso@wp.pl  Na prace czekamy do 9 kwietnia 2020r. Regulamin dostępny u wychowawców klas. O zwycięstwie laureaci zostaną poinformowani drogą mailową 10 kwietnia 2020r.,a nagrody zostaną wręczone zaraz po powrocie uczniów do szkoły.
      Zapraszam serdecznie do udziału.
      mgr Marta Brukarczyk

       

      KONKURS WIELKANOCNY

      ,,Zajączek Wielkanocny”

      Regulamin konkursu:

       

      1. Organizator konkursu:

      Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

      mgr Marta Brukarczyk

       

      2. Cele konkursu:

      • pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych,
      • rozwijanie zdolności manualnych,
      • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
      • rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i inwencji twórczej dzieci.

       

      3. Technika wykonania pracy:

      Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zajączka wielkanocnego dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów (kredki, farby, pastele, rysunek, wydzieranka, witraż, wyklejanka itp.). Forma pracy – płaska. Format dowolny. Uczeń po wykonaniu pracy przesyła jej zdjęcie (oraz informacje o uczestniku: imię, nazwisko oraz klasę) na adres mailowy swietlicazso@wp.pl

       

      4. Uczestnictwo:

      Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów klas I – V Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu.

       

      5. Termin konkursu:

      Na przesłanie zdjęcia prac czekamy do 9 kwietnia 2020r. Oceny pracy dokona Komisja powołana przez organizatora. Laureaci zostaną wybrani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – V . Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową 10 kwietnia 2020r. Zdjęcia zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. Wręczenie nagród nastąpi po powrocie uczniów do szkoły.

       

      6. Kryteria oceny:

      Jury, powołane przez organizatora, przy ocenie prac będzie brało pod uwagę:

      • zgodność pracy z tematem konkursu,
      • staranność i estetykę wykonania pracy,
      • oryginalność, pomysłowość i wykorzystanie symboli wielkanocnych.

      Serdecznie zapraszam do udziału.

      Wychowawca świetlicy

      mgr Marta Brukarczyk

       

     • Konkurs

     • Drodzy uczniowie!

      Obecna sytuacja zmusza nas do pozostania w swoich domach 2 kwietnia w naszej szkole jak co roku miał odbyć się Dzień Świadomości Wiedzy o Autyzmie. Z racji tego, że pozostajemy wszyscy w swoich domach mamy dla Was propozycję. Ogłaszamy konkurs na logo, hasło, plakat bądź pracę plastyczną dotyczącą tematu autyzmu. Format i technika wykonanej pracy są dowolne. Liczymy na Waszą kreatywność!
      Na prace czekamy do dnia 1.04.2020r.
       Prace prosimy nadsyłać na maila: dodatkowezabawy@gmail.com
      Pozdrawiamy i życzymy zdrowia
      Zespół nauczycieli specjalistów i kształcenia specjalnego

     • Zebrania z rodzicami

     • Zebrania z rodzicami, które miały się odbyć 18 marca br. zostają odwołane. O terminie spotkania poinformujemy państwa w późniejszym terminie.

     • UWAGA KOMUNIKAT!!!

     •  

      Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

      Dyrektor ZSO w Krzyżu Wlkp. informuje:

      1.  Od 12 do 25 marca br. uczniowie  nie przychodzą do szkoły.

      2. 12 i 13 marca br. dla uczniów szkoły podstawowej (we wszystkich budynkach) zapewniona zostanie opieka w świetlicach szkolnych. Prosimy korzystać z tej opieki tylko w uzasadnionych przypadkach.

      3. Dowozy szkolne na okres 12-25 marca zostają wstrzymane.

      4. Zawiesza się działalność hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących do odwołania.

      5. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny. Telefon kontaktowy do szkoły:

      · 67 25 64 087 – ul. Sienkiewicza 1

      · 67 25 64 035 – ul. Wojska Polskiego 31

      · 607 590 711 - dyrektor

       6. Rodziców i uczniów informuję, że nauczyciele przygotują materiały do samodzielnej pracy uczniów w domu, które będą przekazywane drogą elektroniczną. Zachęcamy do korzystania również z materiałów umieszczonych na stronie OKE oraz MEN.

      KOMUNIKAT

      BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

      z dnia 11 marca 2020 roku

       

      W ślad za komunikatem Premiera Rządu oraz Ministra Edukacji Narodowej, z dniem jutrzejszym (czwartek 12 marca)  zawieszam zajęcia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę (żłobek, przedszkola i szkoły).

       

      Równocześnie apeluję do rodziców, aby z uwagą obserwowali zdrowie swoich dzieci i - w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów (np. nieżyty górnych dróg oddechowych) - natychmiast zasięgali porady lekarskiej lub zgłosili ten fakt do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

       

      W związku z działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS CoV-2, apeluję do mieszkańców Gminy Krzyż Wielkopolski o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny oraz ograniczenie do minimum uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach.

       

      Informuję, iż podjąłem decyzje o czasowym odwołaniu następujących wydarzeń, mających odbyć się w naszej gminie:

      • koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej z dnia 27 marca,
      • konkurs recytatorski „Bractwo Brzechwy, Tuwima i innych autorów dziecięcych” z dnia 31 marca,
      • podsumowanie Roku Sportowego 2019 z dnia 3 kwietnia,
      • zajęć w ramach Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
      • zajęć w ramach świetlicy środowiskowej,

      ponadto

      • odwołane zostały zebrania Rodzinnych Ogrodów Działkowych Bratek i Kolejarz,
      • zamknięta do odwołania została hala sportowa przy ul. Sienkiewicza.

       

      Apeluję do organizatorów nadchodzących wydarzeń o rozważenie zasadności ich organizowania w okolicznościach stwarzających ryzyko zarażenia chorobą zakaźną, zagrażającą zdrowiu lub życiu uczestników.

       

      W ślad za komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego apeluję do seniorów o ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, natomiast bliskich osób starszych proszę o pomoc w ich codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

       

      Informacje i komunikaty o aktualnej sytuacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl/koronawirus lub skorzystać z bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pod nr 800 190 590.

      W celu uzyskania pomocy można również skontaktować się z najbliższą placówką Powiatowej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wykaz placówek jest dostępny na stronie https://gis.gov.pl/mapa/.

                      W chwili umieszczania tego komunikatu na obszarze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego nie stwierdzono potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem.

     • Podróż moich marzeń - konkurs plastyczny

     •             Każdy z nas ma swoje podróżnicze marzenia i zawsze warto dążyć do ich spełnienia...Podróże małe, czy też duże, każde z nich wzbogacają nas w nową wiedzę, doświadczenia, każde są nową przygodą, która pozostaje w naszej pamięci na zawsze.

      Dwie nasze uczennice z klasy 2 c, Alicja Pertek i Gabriela Schab, wymarzyły sobie podróż do Francji i na początku postanowiły wziąć udział w niezwykle ciekawym konkursie plastycznym organizowany przez MDK w Trzciance pt. "Lapbook - moja niezwykła podróż do...".

                  Jedną z nagród, za trud i zaangażowanie włożone w wykonanie swojego LAPBOOKA, było niezwykle ciekawe spotkanie z podróżnikami, państwem Beatą i Arkiem Kościelskimi, którzy opowiedzieli o swojej pełnej przygód wyprawie na Alaskę. Byli Oni uczestnikami Rowerowej Sztafety dookoła Świata Bike Jamboree, jako drużyna 17 etapu, który prowadził po Alasce.

                  W trakcie spotkania odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego i miło na poinformować, iż w kat. kl. I-III Gabriela Schab zdobyła III miejsce, a Alicja Pertek wyróżnienie.

                  Gratulujemy Wam serdecznie i życzymy spełnienia Waszych podróżniczych marzeń!!!

      Magdalena Gapska

       

                  "Ostatnio wzięłam udział w konkursie plastycznym pt. "Lapbook - moja niezwykła podróż do..." i zdobyłam III miejsce. Jedną z nagród była możliwość spotkania się z niezwykłymi podróżnikami. Pani Beata i Pan Arek przejechali rowerami przez Alaskę. Ich wyprawa była pełna niezwykłych przygód. To ciekawe spotkanie na długo pozostanie w mojej pamięci."

                                                                                                                 Gabriela Schab

                                                                                                                        kl. 2 c

       

       

     • Rozwijamy się...

     • W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Jest to Fundacja,  która działa non-profit na rzecz pozytywnej zmiany edukacji. Zachęca dzieci do rozwoju i poznawania świata, wspiera edukację dzieci w szkołach podstawowych.

      Klasa 3c pod opieką pani Kamili Grzegorek realizuje cykl wartościowych lekcji matematyki – nazwa projektu: „Matematyka z klasą. Ile matematyki jest wokół nas?” Podczas zajęć dzieci poznają zastosowanie matematyki w architekturze, projektowaniu mody, dietetyce, ekonomii i logistyce. Motywem przewodnim cyklu lekcji jest sport. Dzięki projektowi uczniowie rozwiną również swoje kompetencje społeczne – współpraca, praca w grupie.

      Uczniowie klasy 2b pod opieką wychowawczyni Anny Nowak biorą udział w projekcie ,,Mali inżynierowie (Technika). Czym możemy podróżować?’’ Nauczyciel korzysta z gotowych pomysłów na lekcje z projektowania i konstruowania, jednocześnie spełniając założenia podstawy programowej. Dzieci rozwijają umiejętności manualne, planują i realizują własne projekty/prace oraz wykonują przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne. Z łatwo dostępnych materiałów (papier, bibuła, tektura itp.) uczniowie tworzą poduszkowce, pojazdy, tunele i trasy rowerowe.

      Anna Nowak

      Kamila Grzegorek

     • Innowacja pedagogiczna „Raz, dwa, trzy, o Ziemię dbam ja i Ty”

     • Warto wzbogacać lekcje przyrody spotkaniami z niezwykłymi ludźmi, pełnymi pasji i zamiłowania do środowiska leśnego, dlatego 27 i 28 lutego 2020 roku klasy I a i I c udały się na zajęcia w terenie zorganizowane przez Nadleśnictwo w Krzyżu Wlkp. Pani Natalia Wawerek - Specjalista Służby Leśnej przygotowała dla dzieci zajęcia w lesie, które miały na celu zapoznanie uczniów z warstwami lasu, a także z roślinami i zwierzętami chronionymi. Po przybyciu na miejsce na dzieci czekało wiele atrakcji. Była nauka i zabawa. Każdy uczestnik spotkania otrzymał kredki oraz zeszyt edukacyjny. 

                             Ewelina Łapacz
      Marzena Machowina

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
    • zsokrzyz@wp.pl
    • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
    • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
    • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
    • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
    • www.zso.krzyz.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych