• Harmonogram spotkań z rodzicami - 8.09.2021 r.

   07.09.2021 13:23

   Harmonogram zebrań z rodzicami

   8 września 2021r.

   Budynek A przy ulicy Sienkiewicza 1

   Godzina 17.00

   Godzina 17.30

   6a

   7a

   7c

   7g

   7d

   8a

   7e

   8c

   7f

   8d

   8b

   8f

   8e

   3g LO


   7b

   3p LO

    

    

   Budynek B przy ulicy Wojska Polskiego 31

   Godzina 16.00

   Godzina 16.30

   1a

   1d

   1b

   2b

   1c

   2c

   2a

   3b

   3a

   3c

   3d

   4c

   4a

   5b

   4b

   5c

   5a

    

  • Spotkania z rodzicami - klasy 4-8 i LO, 8 września 2021 r.

   06.09.2021 12:29

   Zebranie z rodzicami

   8 września 2021r. – klasy IV – VIII i LO

   1. Tematyka zebrania:
   1. Organizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Szkoły Podstawowej i LO:
   • Praca sekretariatu i administracji szkoły
   • Godziny pracy pedagoga i psychologa
   • Godziny pracy świetlicy
   • Praca szkolnych higienistek
   • Godziny otwarcia biblioteki szkolnej.
   1. Zapoznanie z warunkami, sposobem i kryteriami oceniania zachowania oraz warunkami i trybem otrzymania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania.
   2. Zapoznanie z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w ZSO w Krzyżu Wlkp. w  związku z wystąpieniem epidemii – tryb stacjonarny.
   3. Zapoznanie rodziców z projektem kalendarza roku szkolnego 2021/2022:
   • informatory dla rodziców,
   • terminy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.
   1. Propozycje rodziców do programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły oraz;
   • wybory oddziałowej rady rodziców (tajne)
   • zaplanowanie wycieczek i uroczystości klasowych
   1. Informacje o ubezpieczeniu uczniów: INTER RISK; zapoznanie z zakresem ubezpieczenia i sposobem zgłaszania szkód.
   2. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej – dokumentacja dt udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz  deklaracje i zgody do udziału w zajęciach wspomagających.
   3. Omówienie zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania z zajęć.
   4. Procedura zwolnień z lekcji wychowania fizycznego oraz religii.
   5. Omówienie warunków użyczania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych.
   6. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły.
   7. Pedagogizacja rodziców – LEKKI PLECAK (klasy IV – V).
   8. Polityka szkoły w zakresie danych osobowych. Aktualizacja danych kontaktowych (nr telefonu – wpisanie go do dziennika i danych adresowych). Informacja o zasadach korzystania z e-dziennika /konieczność zachowania hasła, systematyczne odczytywanie wiadomości/. Systematyczne odczytywanie informacji zawartych na stronie internetowej szkoły.
   9. Informacja o szczepieniach uczniów od 12 roku życia – ustalenie list uczniów chętnych do szczepień.

   Termin następnego zebrania rodziców: 17.11.2021r.

   Dyżury pedagoga, psychologa, bibliotekarzy oraz nauczycieli klas VI – VIII i LO: 16.45 – 18.15 (pokój nauczycielski).

  • Spotkanie z rodzicami - 8 września 2021 r., klasy 1-3

   06.09.2021 12:27

   Zebranie z rodzicami

   8 września 2021r. – klasy I – III

   1. Tematyka zebrania:
   1. Organizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Szkoły Podstawowej
   • Praca sekretariatu i administracji szkoły
   • Godziny pracy pedagoga i psychologa
   • Godziny pracy świetlicy
   • Praca szkolnych higienistek
   • Godziny otwarcia biblioteki szkolnej
   1. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi programu nauczania, osiągnięciami uczniów klas I – III.
   2. Zapoznanie z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w ZSO w Krzyżu Wlkp. w  związku z wystąpieniem epidemii – tryb stacjonarny.
   3. Zapoznanie rodziców z projektem kalendarza roku szkolnego 2021/2022 – informator dla rodziców.
   4. Propozycje rodziców do programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły (klasa I na cykl kształcenia i rok szkolny, klasa II – III na rok szkolny);
   • Wybory oddziałowej rady rodziców (tajne)
   • Zaplanowanie wycieczek i uroczystości klasowych
   1. Informacje o ubezpieczeniu uczniów: INTER RISK; zapoznanie z zakresem ubezpieczenia i sposobem zgłaszania szkód.
   2. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej: dokumentacja dt udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
   3. Omówienie zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania z zajęć.
   4. Procedura zwolnień z lekcji wychowania fizycznego oraz religii.
   5. Omówienie warunków użyczania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych.
   6. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły.
   7. Pedagogizacja rodziców – LEKKI PLECAK.
   8. Polityka szkoły w zakresie danych osobowych. Aktualizacja danych kontaktowych (numer telefonu – wpisanie go do dziennika oraz danych adresowych). Informacja o zasadach korzystania z e-dziennika /konieczność zachowania hasła, systematyczne odczytywanie wiadomości/. Systematyczne odczytywanie informacji zawartych na stronie internetowej szkoły.

   Termin następnego zebrania rodziców: 17.11.2021r.

    

   Dyżury pedagoga, psychologa, bibliotekarzy oraz nauczycieli: 16.30 – 18.00 (pokój nauczycielski).

    

    

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
    • zsokrzyz@wp.pl
    • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
    • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
    • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
    • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
    • www.zso.krzyz.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych