• Święto Niepodległości w naszej szkole

     • Wychowanie patriotyczne dzieci, to przede wszystkim rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych, to kształtowanie postawy emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju i poznanie jego najważniejszych symboli i tradycji.
       

      "Dzisiaj wielka jest rocznica -

      Jedenasty Listopada!

      Tym, co zmarli za Ojczyznę
      Hołd dziś cała Polska składa.


      Im to bowiem zawdzięczamy
      wolność, polską mowę w szkole,
      to, że tylko z ksiąg historii
      poznajemy dziś niewolę.


      Uroczyście biją dzwony,
      w mieście flagi rozwinięto,
      i me serce się raduje,
      że obchodzę Polski święto.”

       

                  Słowami wiersza Ludwika Wiszniewskiego „11 LISTOPADA”, 8 listopada 2019 r. w naszej szkole rozpoczął się apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości dla kl. I - III.

      Podczas krótkiej lekcji historii, którą przygotowali uczniowie klasa 2 c pod opieką p. Magdaleny Gapskiej, najmłodsi uczniowie usłyszeli o tym, czym  jest wolność, patriotyzm, Ojczyzna oraz kim był Józef Piłsudski.

                  Edukacja patriotyczna jest bardzo ważnym elementem codziennego życia szkolnego, a  wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już w rodzinnym domu i towarzyszy dzieciom również w szkole i codziennym życiu.

     • Udział w akcji "Szkoła do hymnu"

     • W ramach akcji „Szkoła do hymnu” w piątek - 8 listopada 2019r. o godzinie 11.11 uczniowie naszej szkoły wraz z dziećmi z dwóch krzyskich przedszkoli, odśpiewali  cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.  W akcji wzięli również udział goście: Burmistrz Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.  - Rafał Sroka, Zastępca Burmistrza – Dominik Pietrzyński, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i USC – Halina Wylegała oraz przedstawiciel Rady Miejskiej – Grzegorz Korus. Na zakończenie wszystkie grupy dzieci z Przedszkola im. Marii Konopnickiej zarecytowały wiersz Doroty Kluski „Polska oczami dziecka”. Uroczysty moment uczniowie podkreślili odświętnym strojem, rozetkami, chorągiewkami i biało czerwonymi balonikami. Miejmy nadzieję,  że śpiewanie hymnu przez dzieci, młodzież i dorosłych stanie się nieodłącznym punktem podczas corocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

      Hanna Gapska

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
    • zsokrzyz@wp.pl
    • 67 25 64 087 /sekretariat, ul.Sienkiewicza 1/
    • ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
    • tel. 607 590 711 do dyrektora szkoły w pilnych sprawach
    • tel. 67 25 64 035 /sekretariat, ul.Wojska Polskiego 31/
    • www.zso.krzyz.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych